De zoekopdracht voor "huur" levert het volgende resultaat op.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De bewonerscommissie raadpleegt zo vaak als nodig de bewoners over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer, veiligheid, participatie en samenwerking. Daarnaast organiseert de commissie tenministe één keer per jaar een bijeenkomst met de bewoners om deze te betrekken bij haar activiteiten.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex, straat, buurt of wijk waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.

Wat doet een bewonerscommissie?

De commissie is namens de bewoners onze gesprekpartner. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de bewonerscommissie en Tablis Wonen. De bewonerscommissie zet zich in voor de dagelijkse beheerzaken en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het complex, de straat, buurt of wijk.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Uitsluitend bewoners uit het complex, de buurt, straat of wijk kunnen lid zijn. Iedere belangstellende bewoner vanaf 18 jaar kan zich opgeven voor de bewonerscommisise. Per huishouden kan overigens maar één persoon lid worden. Een bewoner kan toetreden tot de bewonerscommissie als bewoners geen zwaarwegende bezwaren tegen deze kandidaat hebben. Nieuwe leden dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met het Reglement bewonerscommissie.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Wij overleggen minimaal één keer per jaar met de bewonerscommissie over onderwerpen die voor bewoners van belang kunnen zijn. Als vaker overleg nodig of wenselijk is, wordt vaker overlegd.

Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

In een woongebouw met huur- en koopwoningen is de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Tablis Wonen is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig of brengt een stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur waarin een aantal kopers zit. Tablis Wonen kan ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Waarom is er een vereniging van eigenaren in mijn woongebouw?

De appartementen in het woongebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn bewoners die hun woning hebben gekocht en Tablis Wonen is eigenaar van een aantal huurwoningen. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) en beheert de gemeenschappelijke zaken, de administratie van en het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Wie is Tablis Wonen?

Tablis Wonen is een woningcorporatie en verhuurt woningen in Sliedrecht en Molenlanden. Het kantoor van Tablis Wonen is in Sliedrecht aan de Zuiderzeestraat 210.

Mijn woning wordt gesloopt. Moet ik mij inschrijven als woningzoekende?

Ja, als u naar een andere huurwoning wilt verhuizen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende.

Hoe meld ik een reparatieverzoek?

Een reparatie melden kan op de volgende manieren:
– via Mijn Tablis Wonen: uw woonzaken zó geregeld
U kunt op Mijn Tablis Wonen zelf uw reparatieverzoek aanmelden én een afspraak plannen op een tijdstip dat het u goed uitkomt. Om uw account te activeren heeft u uw huurdersnummer en verificatienodig. Deze stuurden wij u toe. Als u deze niet meer heeft, neemt u dan contact op met ons. Wij helpen u graag.
– u vult het reparatieformulier in;
– u stuurt een e-mail naar info@tabliswonen.nl
– telefonisch
– aan de balie

Afspraak
Er wordt direct een afspraak met u gemaakt zodat u weet wanneer er een vakman bij u langskomt. Het kan ook voorkomen dat we eerst na moeten vragen wanneer we een afspraak kunnen inplannen.

Spoedeisende reparaties
Gaat het om een spoedreparatie, zoals een gaslekkage, waterlekkage of heeft u geen stroom in de woning, neem dan direct telefonisch contact met ons op: (0184) 44 48 44. Buiten de openingstijden kunt u spoedeisende reparatieverzoeken, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, doorgeven aan de wachtdienst van Tablis Wonen (0184) 44 48 44.

Zelf regelen
Niet alle reparaties hoeft u bij Tablis Wonen te melden. In het overzicht van reparaties ziet u waarvoor u met welke bedrijf zelf contact op kan nemen.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.