Huur betalen

Betaal op tijd en voorkom extra kosten
In de huurovereenkomst staat dat de huurder de huur vóór de eerste dag van de maand moet betalen. Als het niet lukt om de huur op tijd te betalen, dan adviseren wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan meedenken over een mogelijke oplossing. Daarnaast is er een aantal stappen die we nemen in het incassotraject:

1. U ontvangt rond de zevende van de maand een betalingsherinnering
We vragen u de huur direct na ontvangst van de herinnering over te maken naar Tablis Wonen. Als dat niet mogelijk is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om deze situatie te bespreken.

2. U ontvangt een tweede betalingsherinnering
Als wij uw huurbetaling na de eerste herinnering niet ontvangen, dan kan het zijn dat wij contact met u opnemen. Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de huur niet kan betalen, dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan meedenken over een oplossing en eventueel een kosteloze betalingsregeling treffen. Dat kan maximaal een keer per jaar en in maximaal zes termijnen. Op die manier kunt u de huurachterstand die u dan heeft in termijnen aflossen.

Sociaal Team
We kunnen u ook doorverwijzen naar het Sociaal Team om uw betalingsproblemen te inventariseren. Het Sociaal Team kijkt ook naar toeslagen waar u mogelijk recht op hebt en of u in aanmerking komt voor een noodsteunmaatregel of aanvulling van de gemeente.

3. U ontvangt een (laatste) aanmaning via onze deurwaarder bij twee maanden huurachterstand
Wij gaven u al veel tijd om de huurachterstand te betalen of een kosteloze betalingsregeling te treffen. Daarom stuurt onze deurwaarder u nu een wettelijke incassokosten brief (WIK) waarin u zonder kosten nog eenmaal de gelegenheid krijgt om de achterstallige huur binnen een termijn van 14 dagen aan ons over te maken. Doet u dat niet, dan dragen we uw dossier zonder voorafgaand overleg het over aan de deurwaarder en zijn de incassokosten voor uw rekening.

4. Uw dossier wordt overgedragen aan een deurwaarder
We hopen dat u nooit met een deurwaarder in aanraking komt. De extra kosten kunnen dan voor u behoorlijk oplopen! Zodra de vordering is overgedragen, legt de deurwaarder een dossier aan. U krijgt een sommatie met daarin een opgave van het te vorderen bedrag. Een sommatie is een laatste mogelijkheid tot betaling. Het bedrag genoemd in de sommatie bestaat uit de betalingsachterstand vermeerderd met invorderingskosten en btw. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om met de deurwaarder een betalingsregeling te treffen.

Als de vordering meer dan twee of drie maanden huur bedraagt, vragen we de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden. Reageert u niet binnen acht dagen, dan komt de deurwaarder op bezoek met het bericht dat u voor de rechter moet verschijnen. Een dag later gaat de dagvaarding naar het kantongerecht. Dit brengt opnieuw extra kosten voor u met zich mee.

Wilt u op dat moment alsnog betalen, dan moet u de betalingsachterstand, de rente, de invorderingskosten en de belaste proceskosten betalen. Betaalt u deze kosten niet, dan volgt een rechtszaak. Dit kan mogelijk leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Dat betekent dat u uw sleutels in moet leveren en uw woning moet verlaten. Daarnaast brengt deze zaak, opnieuw, extra kosten voor u met zich mee.

Ook wij willen niet dat het zover komt, daarom willen wij u helpen als dat mogelijk is. Neem bij betalingsproblemen altijd zo snel mogelijk contact met ons op.