Vereniging van Eigenaren (VVE)

In sommige woongebouwen wonen bewoners die hun woning hebben gekocht en bewoners die hun woning huren van Tablis Wonen. Tablis Wonen is dan de eigenaar van de huurwoningen. Dit betekent dat Tablis Wonen lid is van de VVE, de vereniging van Eigenaren, en dat Tablis Wonen samen met alle andere eigenaren bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering aanwezig is waar ook besluiten worden genomen. Tablis Wonen behartigt daarbij ook de belangen van de huurders in het complex en informeert hen over zaken die in de VVE zijn besproken en die van belang zijn voor de huurders.

Waarom is er een VVE?
Een VVE behartigt de belangen van alle eigenaren en beheert de gemeenschappelijke zaken, de administratie van het onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Een VVE zorgt voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. De eigenaren betalen hiervoor samen de kosten.

Meer weten over de VVE?
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de VVE. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan de zoekfunctie op onze website en vindt snel het antwoord op uw vraag.

Waarom is er een vereniging van eigenaren in mijn woongebouw?

De appartementen in het woongebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn bewoners die hun woning hebben gekocht en Tablis Wonen is eigenaar van een aantal huurwoningen. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) en beheert de gemeenschappelijke zaken, de administratie van en het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

In een woongebouw met huur- en koopwoningen is de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Tablis Wonen is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig of brengt een stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur waarin een aantal kopers zit. Tablis Wonen kan ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

U kunt suggesties doorgeven aan Tablis Wonen. Wij bekijken of uw suggesties wenselijk en haalbaar zijn. Is dat het geval? Dan brengen wij het voorstel in bij het bestuur en de algemene ledenvergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan onder andere de volgende zaken:
– afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw;
– gedragsregels voor bewoners;
– melden van overlast;
– melden van storingen.

Als er een reglement is voor het gebouw waar u woont of gaat wonen, ontvangt u dat van Tablis Wonen.