Huurverlaging 2023

U komt misschien in aanmerking voor eenmalige huurverlaging in 2023
Een deel van onze huurders heeft recht op een eenmalige huurverlaging naar een huurprijs van
€ 575,03. De overheid stelde hiervoor voorwaarden op. U komt in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als:

  1. U op of voor 1 maart 2023 een huurcontract heeft
  2. De huur van uw woning hoger is dan € 575,03
  3. Uw verzamelinkomen niet hoger is dan in onderstaande tabel

    Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

Inkomensindicatie opgevraagd bij de Belastingdienst in de maand maart over het jaar 2021
Voor huurwoningen met een huur boven de € 575,03 zijn inkomensindicaties opgevraagd bij de belastingdienst. Huurders hebben hier inmiddels een brief over ontvangen van de Belastingdienst.
De Belastingdienst geeft ons alleen een letterindicatie terug om aan te duiden of iemand wel of niet voldoet. De gegevens worden alleen gebruikt om de huurverlaging te verwerken en daarna direct veilig verwijderd.

U heeft recht op huurverlaging dan heeft u hierover bericht van ons ontvangen.
De huurverlaging gaat in op 1 juli 2023.

Heeft u geen brief van ons ontvangen maar heeft u misschien wel recht op huurverlaging
U kunt dan zelf huurverlaging aanvragen met dit formulier. Bij de aanvraag ontvangen we graag een bewijs dat het inkomen onder de grens is. Dit bewijs kan zijn:

  • Salarisstroken van de afgelopen 6 maanden
  • Uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden
  • Verklaring van een boekhouder als u ZZP’er of ondernemer bent