Huurdersorganisatie en bewonerscommissies

Bij alles wat we doen staat de huurder voorop. We vinden het belangrijk dat onze huurders meedenken en meepraten. Laat horen wat u belangrijk vindt en waar u verbeterpunten ziet. Regelmatig overleggen we met een vertegenwoordiging van huurders op verschillende niveaus.

Huurdersorganisatie SliM Wonen
SliM Wonen is de huurdersorganisatie voor Sliedrecht en Molenlanden. SliM Wonen behartigt de belangen van de huurders van Tablis Wonen. SliM Wonen zet zich net als Tablis Wonen in voor plezierig wonen. Er zijn veel onderwerpen waarover Tablis Wonen overlegt met SliM Wonen. Deze overleggen zijn gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst, waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. De onderwerpen die onder andere worden besproken zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, het verkoopbeleid of het onderhoud van het woningbezit. Wilt u als huurder contact opnemen met of meer weten over SliM Wonen? Ga dan naar www.slimwonen.eu of lees de flyer van SliM Wonen.

Bewonerscommissies
In woongebouwen, straten, buurten of wijken zijn bewonerscommissies actief. Zij behartigen de belangen van de huurders die daar wonen en zijn het aanspreekpunt voor de Woonservicemedewerkers van Tablis Wonen. Wilt u contact met de leden van de bewonerscommissie in uw omgeving? Stuur dan een mail naar Tablis Wonen, wij informeren u graag.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de huurdersorganisatie en de bewonerscommissies. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan de zoekfunctie op onze website en u vindt snel het antwoord op uw vraag.

Wat is een huurdersorganisatie?

De huurdersorganisatie is de officiële vertegenwoordiging van huurders. De huurdersorganisatie gaat namens de huurders in gesprek met Tablis Wonen. Afspraken worden van te voren vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze bewoners overleggen bijvoorbeeld over het beleid, de algemene voorwaarden, commissie-overstijgende zaken en nog veel meer. De huurdersorganisatie wordt door de verhuurder over verschillende zaken geïnformeerd. Zij hebben een adviserende en/of een instemmende functie. De huurdersorganisatie voor Sliedrecht en Molenlanden is SliM Wonen

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Wij overleggen minimaal één keer per jaar met de bewonerscommissie over onderwerpen die voor bewoners van belang kunnen zijn. Als vaker overleg nodig of wenselijk is, wordt vaker overlegd.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Uitsluitend bewoners uit het complex, de buurt, straat of wijk kunnen lid zijn. Iedere belangstellende bewoner vanaf 18 jaar kan zich opgeven voor de bewonerscommisise. Per huishouden kan overigens maar één persoon lid worden. Een bewoner kan toetreden tot de bewonerscommissie als bewoners geen zwaarwegende bezwaren tegen deze kandidaat hebben. Nieuwe leden dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met het Reglement bewonerscommissie.

Wat doet een bewonerscommissie?

De commissie is namens de bewoners onze gesprekpartner. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de bewonerscommissie en Tablis Wonen. De bewonerscommissie zet zich in voor de dagelijkse beheerzaken en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het complex, de straat, buurt of wijk.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex, straat, buurt of wijk waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De bewonerscommissie raadpleegt zo vaak als nodig de bewoners over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer, veiligheid, participatie en samenwerking. Daarnaast organiseert de commissie tenministe één keer per jaar een bijeenkomst met de bewoners om deze te betrekken bij haar activiteiten.