Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tablis Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (woonruimte bemiddeling)
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tablis Wonen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– IBAN/BIC
– gezondheidsindicatie in geval van toewijzing woning met urgentie op medische grondslag
 
Bij Tablis Wonen is het mogelijk om met behulp van een urgentie voorrang te krijgen bij het toewijzen van een woning. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, registreren we de reden waarom de toewijzing met voorrang heeft plaatsgevonden. Uiteraard leggen wij geen medische gegevens vast.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Tablis Wonen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Tablis Wonen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verplichtingen die voortkomen uit de woningwet zoals het optreden bij overlast of (een vermoeden van) woonfraude.
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Tablis Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 
 
Delen met anderen
Tablis Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tablis Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Tablis Wonen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tabliswonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij aanvullende vragen stellen. Tablis Wonen reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Beveiliging
Tablis Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tabliswonen.nl
 
Identiteit en contactinformatie
U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

Website Contactfomulier
e-mail info@tabliswonen.nl
Postadres Postbus 145, 3360 AC  Sliedrecht
Bezoekadres Zuiderzeestraat 210, Sliedrecht
Contactpersoon Manager Bedrijfsvoering