Onderhoud

Tablis Wonen besteedt ook in 2023 veel aandacht aan het goed onderhouden en het verbeteren van de huurwoningen. Naast de dagelijkse service- en reparatiewerkzaamheden krijgt een aantal woningen in Sliedrecht en Molenlanden te maken met specifiek onderhoud.   

Inspectie alle woningen Tablis Wonen 
Tablis Wonen laat al haar woningen aan de buitenzijde inspecteren. Deze inspectie wordt uitgevoerd door drie partijen, BM van Houwelingen, Constructif en Heko. Deze inspectie is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de staat van het onderhoud van onze woningen. De uitkomsten hiervan gebruiken we voor het opstellen van een onderhoudsbegroting voor meerdere jaren. Het kan voorkomen dat aan u gevraagd wordt of de medewerkers van de genoemde bedrijven de achterkant van uw woning mogen bekijken. U kunt mensen zien die foto’s nemen van uw woning of notities maken. Werknemers van de genoemde bedrijven kunnen zich altijd legitimeren als u daar om vraagt.         

Vraaggestuurd onderhoud
Tablis Wonen vindt plezierig wonen in een fijn thuis belangrijk! Daarom vinden wij dat onze huurders zelf mogen bepalen of en wanneer zij een nieuwe keuken, badkamer of toilet in hun woning willen. Dat gaat altijd in goed overleg en onder bepaalde voorwaarden. Klik hier en u vindt u alle informatie over deze nieuwe manier van werken.

Onderhoudsplannen 2023
Als we aan uw woning gaan werken, dan ontvangt u altijd een brief of nieuwsbrief van ons en onze aannemer. Daarin leest u wat we gaan doen en wanneer we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Voor 2023 is bekend in en aan welke woningen we aan het werk gaan. U kunt daar door in te loggen in Mijn Tablis Wonen meer over lezen.

Het kan zijn dat uw woning niet in de planning voor dit jaar staat. Dan vindt u daarover geen informatie in Mijn Tablis Wonen.
Binnenkort komt hier de planning voor de komende jaren. Daar kunt u zien of uw woning in de planning is opgenomen. Wat we gaan doen, dat hoort u dan later nog van ons en vindt u dan ook op Mijn Tablis Wonen.

Vragen
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over onderhoud. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan de zoekfunctie op onze website en u vindt snel het antwoord op uw vraag.

Wat is groot onderhoud?

Als we meerdere werkzaamheden aan een woning tegelijkertijd uitvoeren, spreken we van groot onderhoud.

Welke onderhoudswerkzaamheden voeren jullie dit jaar uit?

In de onderhoudsplanning  op onze website staat per complex aangegeven welk onderhoud Tablis Wonen dit jaar uitvoert.

Wanneer wordt het planmatig onderhoud uitgevoerd?

De werkzaamheden die wij dit jaar uitvoeren, kunt u hier bekijken. Als u wilt weten wanneer bepaalde werkzaamheden in de toekomst worden uitgevoerd, kunt u contact met ons opnemen. Wij geven dan een inschatting in welk jaar het wordt uitgevoerd (onder voorbehoud).

Kan Tablis Wonen het klein onderhoud voor mij doen?

Ja, in een aantal gevallen kan dat. In ons onderhouds-abc staat wat wij wel en niet repareren.

Hoe werkt planmatig onderhoud?

Ieder jaar kijken we voor welke woningen planmatig onderhoud staat gepland. Sommige werkzaamheden voeren we éénmaal in de 20 tot 40 jaar uit. Ander onderhoud doen we een keer per twee jaar. Onder planmatig onderhoud valt onder andere onderhoud aan de verwarmingsketel, schilderwerk aan de buitenzijde, herstellen van gevels, vervangen van dakgoten en het vernieuwen van de badkamer, keuken of toilet.

Wat Tablis Wonen dit jaar uitvoert aan planmatig onderhoud leest u hier. Is uw woning dit jaar aan de beurt voor werkzaamheden dan hoort u op tijd van ons wat we gaan doen en wanneer.