Contact voor zorgorganisaties

Eén loket collectieve huisvestingsverzoeken voor zorgorganisaties
In de regio Drechtsteden werken de woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties samen aan het huisvesten van kwetsbare groepen. In 2018 openden Tablis Wonen, Rhiant, Trivire, Woonkracht 10, Woonbron (Dordrecht) en Fien Wonen een speciaal ‘loket’ voor collectieve huisvestingsverzoeken. Eén loket is handig voor zowel de vragende partij als voor de corporaties. Op deze manier krijgen we namelijk beter grip en zicht op waar behoefte aan is. En ontstaat de mogelijkheid om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen.

Alle belangrijke informatie in de flyer
Bent u benieuwd hoe het werkt en voor wie dit loket bedoeld is? Lees dan de  flyer met alle belangrijke informatie over het loket.

Contact
Als u na het lezen van de flyer nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Floor Mattijssen. Floor is de contactersoon rondom dit onderwerp namens alle corporaties. U kunt Floor bereiken via telefoonnummer 078 633 16 00 of per e-mail f.mattijssen@trivire.nl