Signalering: wat is het en waarom?

Bij Tablis Wonen verhuren en onderhouden we woningen. Maar net zo belangrijk: wij doen ons best om huurders zo fijn mogelijk te laten wonen. Waar mensen wonen, komen we ook wel eens huurders tegen die problemen veroorzaken. Dat is vaak vervelend voor de buren, maar vaak ook voor de persoon zelf. Daarom helpen we zo goed mogelijk alle mensen in zo’n situatie, om ervoor te zorgen dat we een oplossing vinden voor huurder en voor buren. Maar soms zijn de problemen te groot of is de overtreding te ernstig. Denk dan aan:

  • zeer ernstige overlast voor omwonenden
  • een gevaar vormen voor anderen
  • agressief gedrag vertonen
  • de woning voor andere doeleinden gebruiken dan wonen zoals hennepteelt
  • grote huurschuld
  • fraude bij het accepteren van de woning.

In deze situaties willen we voorkomen dat deze huurder niet weer problemen veroorzaakt. Tablis Wonen kan onder afgesproken voorwaarden deze huurders “signaleren”. Dit betekent dat de huurder voor een bepaalde periode (één tot vijf jaar) niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning van Tablis Wonen die worden aangeboden via Woonkeus Drechtsteden. De andere corporaties in de regio Drechtsteden kunnen zien dat iemand een signalering heeft. Het staat hen vrij om niet of onder voorwaarden een (tijdelijk) contract aan te gaan met iemand die een signalering heeft. De huurder ontvangt altijd een bevestiging wanneer hij of zij gesignaleerd is.

Heldere afspraken
De woningcorporaties in regio Drechtsteden hebben afspraken gemaakt over wanneer en hoe lang iemand gesignaleerd wordt. Dit doen we niet zomaar. Dat doen we alleen maar volgens strenge regels. Deze regels zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol is goedgekeurd door de Autoriteit persoonsgegevens, de privacy waakhond van de overheid. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens en deze gegevens goed beveiligen. In het protocol is ook vastgelegd dat een huurder bezwaar kan maken tegen de signalering.

Protocol
Meer weten? Het volledige protocol is na te lezen op de website van Woonkeus.