Bestuur en organisatie

Bij Tablis Wonen is de directeur-bestuurder, Liesbeth Marchesini, eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en geeft leiding aan de werkorganisatie. Tablis Wonen kent vier afdelingen te weten: Strategie, Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed die aangestuurd worden door een manager.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De RvC bestaat uit de volgende personen:
– de heer R. Boxman
– de heer R.J. Lievaart
– de heer R. van Oostveen
– de heer C. Sas (voorzitter)
– mevrouw D.R.E. van Wezel

Documenten
RVC – Rooster van aftreden
RvC – profielschets
RvC – reglement
RvC – visie op toezicht en besturen