Bestuur en organisatie

Bij Tablis Wonen is de directeur-bestuurder, Liesbeth Marchesini, eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en geeft leiding aan de werkorganisatie. Tablis Wonen kent vier afdelingen te weten: Strategie, Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed die aangestuurd worden door een manager. 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De RvC bestaat uit de volgende personen:
- de heer R. Boxman
- de heer R.J. Lievaart 
- de heer R. van Oostveen 
- de heer C. Sas (voorzitter) 
- mevrouw D.R.E. van Wezel

Documenten
- RvC - rooster van aftreden 
- RvC - profielschets
- RvC - reglement
- RvC - visie op toezicht en besturen