Bestuur en organisatie

Bij Tablis Wonen is de directeur-bestuurder, Roeland Kreeft, eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en geeft leiding aan de werkorganisatie. Tablis Wonen kent vier afdelingen, Strategie, Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed, die aangestuurd worden door een manager.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De RvC bestaat uit de volgende personen:
– de heer E.R. Burgerhout
– mevrouw M.J.T.H. Havekes
– de heer A.C.A. Köster
– mevrouw N. Maas
– de heer C. Sas (voorzitter)

Documenten
RVC – Rooster van aftreden
RvC – profielschets
RvC – reglement
RvC – visie op toezicht en besturen