Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Stap voor stap gaan we naar een aardgasvrije toekomst. Dat betekent dat we een andere manier moeten vinden om woningen te verwarmen en om te koken. Uit onderzoek blijkt dat voor Sliedrecht een warmtenet een heel goede en grote stap richting energieneutraal wonen is. De gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen zijn enthousiast over de komst van een warmtenet in Sliedrecht. Daarom gaat Tablis Wonen zoveel mogelijk van haar woningen daarop aansluiten. Hiervoor werken Tablis Wonen, gemeente Sliedrecht en duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC samen. 

Op deze plek vindt u de informatie die wij onze huurders sturen. Ook vindt u een link naar de website van de gemeente Sliedrecht waar u ook veel kunt lezen over het warmtenet in Sliedrecht.

Nieuwsbrieven Tablis Wonen
- Nieuwsbrief februari 2020 - bewoners 5-hoog en 10-hoogflats
- Nieuwsbrief juli 2019

Meer informatie
Op de volgende websites vindt u ook veel informatie over het aardgasvrij maken van Sliedrecht-Oost:
Gemeente 
- De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Vragen
Hieronder ziet u al een aantal meestgestelde vragen. Misschien staat uw vraag daar tussen. Zo niet, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: warmtenetsliedrecht@tabliswonen.nl

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om woningen en gebouwen in de directe omgeving mee te verwarmen en van warm tapwater te voorzien.

Waarom kiest Tablis Wonen voor een aansluiting op het warmtenet?

Ook alle huurwoningen van Tablis Wonen moeten in 2050 van het gas af zijn. De collectieve ketels van Tablis Wonen zijn aan vervanging toe. Het ophangen van nieuwe cv ketels is een slechte keus omdat deze op gas werken. Het warmtenet biedt een goed en betaalbaar alternatief. Diverse woningen zijn inmiddels naar tevredenheid aangesloten op het warmtenet. Het is een betaalbaar alternatief voor gas.

Hoe worden de bewoners geïnformeerd over de aanleg van het warmtenet?

Voordat de werkzaamheden starten, informeren we de bewoners en de omwonenden die in de omgeving wonen waar de leidingen de grond in gaan. Tijdens de werkzaamheden is er een wijkkantoor van HVC. Daarom volgt binnenkort meer informatie.

Vragen over het warmtenet en uw woning kunt u stellen aan:
Tablis Wonen: warmtenetsliedrecht@tabliswonen.nl

Vragen over de werkzaamheden stelt u aan HVC:
E. warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl
T. 088 64 64 100 

Hoe wordt een warmtenet aangelegd?

Een warmtenet wordt in stappen aangelegd. Hieronder de stappen. In de nieuwsbrief van februari 2020 staat een afbeelding met daarin de stappen vermeld.

Stap 1: aanleg leidingen in de grond 
Stap 2: installeren tijdelijke warmtecentrale (TWC)
Stap 3: leidingen aansluiten op de TWC
Stap 4: woningen aansluiten op het warmtenet
Stap 5: in de tussentijd woningen voorbereiden op een aardgasvrije toekomst
Stap 6: onderzoek naar duurzame warmtebron
Stap 7: in de toekomst sluit HVC de leidingen aan op een duurzame warmtebron

Wat merk ik van de aanleg van het warmtenet?

De aanleg kent verschillende stappen.  De stappen staan uitgelegd in de nieuwsbrief van februari 2020. Per stap merkt u andere dingen. Duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC informeert u over de werkzaamheden bij u in de buurt. 

Tijdens de werkzaamheden heeft u misschien last van of merkt u onder andere bouwverkeer, geluidsoverlast, wegafzetting en/of omleidingen, soms minder parkeergelegenheid.  

 

Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag of klacht over de werkzaamheden voor het warmtenet heb?

Tijdens de werkzaamheden is er een projectkantoor van HVC aan de Tuinfluiter 136. Vanaf 18 maart houdt HVC daar iedere woensdagmiddag tussen 13:00 en 14:00 uur een spreekuur waar u terecht kunt met al uw vragen, meldingen en suggesties.

U kunt daar dan al uw vragen en klachten melden. Maar dat kan natuurlijk ook per e-mail of telefonisch: 

HVC
E. warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl
T. 088 64 64 100 

Heeft u vragen over het warmtenet en de warmte in uw woning? Neem dan contact op met Tablis Wonen. 
E. warmtenetsliedrecht@tabliswonen.nl

Is er al een warmtenet in Sliedrecht?

De aanleg van het warmtenet in Sliedrecht is in 2017 in de Staatsliedenbuurt gestart. Alle nieuwbouw is daar aangesloten op een warmtenet. Ook de woningen die gerenoveerd zijn, zijn aangesloten op het warmtenet. Een tijdelijke warmtecentrale verzorgt voorlopig de warmtetoevoer. Het is de bedoeling dat dit warmtenet in de Staatsliedenbuurt in de toekomst onderdeel gaat worden van het totale warmtenet in Sliedrecht. Wanneer is nog onbekend.

Waar komt de warmte voor het warmtenet vandaan?

In eerste instantie wordt  de warmte door een tijdelijke gasgestookte warmtecentrale geleverd. De ambitie is om hier op den duur een duurzame bron van te maken. De beoogde warmtebron voor Sliedrecht is aardwarmte. HVC is met de benodigde onderzoeken bezig.

Wat betekent het dat we van een collectieve gasketel overgaan op een collectieve aansluiting op het warmtenet?

U merkt er niks van in de warmtelevering. Er is alleen een andere plaats van de warmtebron. In de huidige situatie wordt de warmte opgewekt in het ketelhuis en verwarmt van daaruit alle woningen. Bij aansluiting op het warmtenet komt de warmte via een buizenstelsel vanuit de straat het gebouw binnen en verwarmt van daaruit alle woningen.

Welke woningen van Tablis Wonen worden er aangesloten op dit warmtenet?

Het gaat om de 5-hoog en 10-hoogflats.

 • Rembrandtlaan 310 – 468, Sliedrecht
 • Rembrandtlaan 470 – 628, Sliedrecht
 • Reigerlaan 17 – 175, Sliedrecht
 • Thorbeckelaan 71 – 229, Sliedrecht
 • Tuinfluiterstraat 1 – 135, Sliedrecht
 • Havikstraat 1-80, Sliedrecht
 • Havikstraat 81 -160, Sliedrecht
 • Valkhof 1 – 80, Sliedrecht
 • Valkhof 81 – 160, Sliedrecht
 • Sperwerstraat 81 – 160, Sliedrecht
Wat verandert er binnen de woning als er een warmtenet komt?

Tijdens de eerste stappen van het aanleggen van het warmtenet verandert er niets in uw woning. In de woningen** van Tablis Wonen in de 5-hoog en 10-hoogflats wordt de collectieve gasketel vervangen door een collectieve aansluiting op het warmtenet. Hiermee wordt uw woning verwarmd. 

Op termijn moeten de woningen worden ingericht op een aardgasvrije toekomst. Wanneer en hoe weten we nu nog niet.

 

**het gaat om de onderstaande woningen:

 • Rembrandtlaan 310 – 468, Sliedrecht
 • Rembrandtlaan 470 – 628, Sliedrecht
 • Reigerlaan 17 – 175, Sliedrecht
 • Thorbeckelaan 71 – 229, Sliedrecht
 • Tuinfluiterstraat 1 – 135, Sliedrecht
 • Havikstraat 1-80, Sliedrecht
 • Havikstraat 81 -160, Sliedrecht
 • Valkhof 1 – 80, Sliedrecht
 • Valkhof 81 – 160, Sliedrecht
 • Sperwerstraat 81 – 160, Sliedrecht
Ga ik als bewoner van de 5-hoog of 10-hoog flats van Tablis Wonen nu met inductie koken?

Nee, voorlopig blijft u gewoon met gas koken. Binnen enkele jaren gaat hier iets in veranderen. Wanneer en hoe weten we nu nog niet.