Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Sliedrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Sliedrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-Holland, Tablis Wonen en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet gaat als eerste de Staatsliedenbuurt van duurzame warmte voorzien. In dit filmpje ziet u hoe een warmtenet in Sliedrecht werkt.

Op deze plek vindt u de informatie die wij onze huurders sturen. Ook vindt u een link naar de website van de gemeente Sliedrecht waar u ook veel kunt lezen over het warmtenet in Sliedrecht.

Nieuwsbrieven Tablis Wonen
– Nieuwsbrief juli 2019

Meer informatie
Op de volgende websites vindt u ook veel informatie over het aardgasvrij maken van Sliedrecht-Oost:
Sliedrecht aardgasvrij
– De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!

Vragen
Als u vragen heeft over het aardgasvrij maken van uw huurwoning, neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag!