Huuraanpassing 2024

De overheid stelt ieder jaar de maximale huurverhoging wettelijk vast. Wij kijken voor de
berekening van de huurverhoging naar het energielabel van uw woning en het huishoudinkomen
van u en uw eventuele medebewoners. Onze huurverhoging is lager dan de overheid toestaat.
Welk percentage huurverhoging voor u geldt, staat in de brief die u ontving. U kunt voor een overzicht ook hier klikken.

De nieuwe huurprijs geldt vanaf 1 juli 2024
Alle huurders ontvangen een specificatie van de oude en de nieuwe huur. Als u een automatische incasso heeft, dan hoeft u niets te doen. Als u de huur via een betaalopdracht betaalt dan moet u het huurbedrag op tijd aanpassen. Als iemand anders dat voor u betaalt, geef dan tijdig de nieuwe huur door.

Als u geldzorgen heeft, dan is er hulp voor u
Op www.geldfit.nl staan veel tips en u kunt in uw gemeente om hulp of advies vragen. Als u in Sliedrecht woont, kunt u contact opnemen met Het Bonkelaarhuis. Als u in Molenlanden woont dan is het Sociaal Loket er voor u.

Meer informatie over de huuraanpassing 2024:
huurprijscheck zelfstandige woningen per 1 juli 2024
meest gestelde vragen over de huurverhoging
Informatie over het bezwaar maken tegen de huurverhoging
Rijksoverheid
– Het energielabel van uw woning vindt u op Mijn Tablis Wonen of op www.energielabel.nl.