De zoekopdracht voor "eigenaren" levert het volgende resultaat op.

Kan een huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren gewijzigd worden?

Ja, dat kan. Om een verandering in het reglement door te voeren moet 2/3 van de eigenaren voor de verandering stemmen en 70% van de huurders moet het ermee eens zijn. Als dat zo is, dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen de bewoners een aangepast versie van het reglement.

Is voor mij het huishoudelijk reglement van de vereniging van eigenaren ook van toepassing?

De regels uit het huishoudelijk reglement zijn ook voor u van toepassing omdat zij deel uitmaken van de huurovereenkomst.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan onder andere de volgende zaken:
– afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw;
– gedragsregels voor bewoners;
– melden van overlast;
– melden van storingen.

Als er een reglement is voor het gebouw waar u woont of gaat wonen, ontvangt u dat van Tablis Wonen.

Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

U kunt suggesties doorgeven aan Tablis Wonen. Wij bekijken of uw suggesties wenselijk en haalbaar zijn. Is dat het geval? Dan brengen wij het voorstel in bij het bestuur en de algemene ledenvergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren.

Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

In een woongebouw met huur- en koopwoningen is de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw. Bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en ander installaties. In een Vereniging van Eigenaren betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Tablis Wonen is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig of brengt een stem via volmacht uit. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur waarin een aantal kopers zit. Tablis Wonen kan ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat genomen besluiten uitgevoerd worden.

Waarom is er een vereniging van eigenaren in mijn woongebouw?

De appartementen in het woongebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn bewoners die hun woning hebben gekocht en Tablis Wonen is eigenaar van een aantal huurwoningen. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) en beheert de gemeenschappelijke zaken, de administratie van en het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een woongebouw met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen in een woongebouw met huur- en koopwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap, of wilt u graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de algemene ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. Onze invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar Tablis Wonen eigenaar van is.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed. Wij doen dat eventueel in samenspraak met de bewonerscommissie. Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren zorgt voor handhaving van het huishoudelijk reglement.

Waar meld ik een reparatieverzoek voor een woongebouw met huurders en kopers?

In de woning
Als de reparatie voor in de woning is, kunt u op de volgende manieren een reparatie melden:
– via Mijn Tablis Wonen: Uw woonzaken zó geregeld!
– u vult het reparatieformulier in;
– u stuurt een e-mail naar info@tabliswonen.nl
– telefonisch
– aan de balie

Buiten de woning
Een reparatie aan de buitenkant van het woongebouw geven wij door aan de Vereniging van Eigenaren (VVE).
U kunt daarvoor contact met ons opnemen. |
Heeft u een koopwoning dan regelt u de reparatie in uw woning zelf.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.