De zoekopdracht voor "huur" levert het volgende resultaat op.

Heb ik recht op een vergoeding als ik tijdelijk geen warm water of stroom heb?

Wij hebben de verplichting om een kapotte installatie zo snel mogelijk te repareren. Doen wij dit niet dan kunt u bij ons om een vergoeding vragen. Wij mogen dit verzoek afwijzen als wij vinden dat we het wel zo snel mogelijk hebben hersteld.
Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Wat moeten wij doen als een van ons in de woning blijft wonen nu we gaan scheiden?

Bij echtscheiding of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap bepaalt u zelf, al dan niet met tussenkomst van de rechter, wie de woning blijft bewonen. Het is nodig dat u dit aan ons doorgeeft. U informeert ons over de scheiding of het uit elkaar gaan door het formulier opzegging medehuurder in te vullen en te ondertekenen. Omdat wij de gegevens van beide huurders willen controleren, vragen wij u vriendelijk het formulier op ons kantoor in te leveren.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.