Sliedrecht Oost: verduurzaming 217 woningen

In Sliedrecht Oost gaan we in 2023 aan het werk om 217 woningen energiezuinig te maken en aan te sluiten op het warmtenet. Het betreft huurwoningen in De Stobbe, Hoepel, Stormrand, De Horst, Karekietstraat, Vinkenstraat, Merelstraat, Ganzenstraat, Rietzangerstraat en De Savornin Lohmanlaan.

We gaan de 217 woningen energiezuinig maken en aansluiten op het warmtenet. Daarvoor gaan we in de woningen een aantal aanpassingen doen. Ook in de straten gaan er werkzaamheden plaatsvinden.

Nieuwsberichten
Als er nieuws is, ontvangen de bewoners een nieuwsbericht. De nieuwsberichten kunt u ook hier lezen.

mrt202023

Ondertekening overeenkomst Tablis Wonen en BM Van Houwelingen

Om de 217 woningen energiezuiniger te maken en aan te sluiten op het warmtenet gaan we samenwerken met aannemer BM Van Houwelingen. Op maandag 20 maart ondertekenden Liesbeth Marchesini en Lotte van Houwelingen de bouwteamovereenkomst. In die overeenkomst staan de afspraken die we met elkaar maakten voor het project.  Bij de ondertekening waren ook aanwezig van Tablis Wonen Marc Schipper en Arnold Schep en van BM Van Houwelingen  Peter van Leeuwen en Walter Bijl. We kijken uit naar de goede samenwerking!

Jan132023

Informatieavonden Sliedrecht Oost

Op 9 en 11 januari organiseerden we twee informatieavonden voor de bewoners van 217 huurwoningen in Sliedrecht Oost. De huurders ontvingen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. We vonden het prettig dat we een aantal bewoners persoonlijk spraken over de plannen die we met deze woningen hebben: energiezuinig maken en aansluiten op het warmtenet. Daarvoor gaan we in de woningen een aantal aanpassingen doen. Ook in de straten gaan er werkzaamheden plaatsvinden.

We hopen in september 2023 met de werkzaamheden te starten. Onze projectleider Arnold Schep vertelde de aanwezigen over de voorlopige plannen, de verdere uitwerking van deze plannen en wat dat voor de bewoners inhoudt. Ad Smits, accountmanager van HVC, informeerde de aanwezigen over het warmtenet.

Woont u in deze wijk en kon u niet bij de informatieavond zijn?
– De presentatie kunt u hier teruglezen.
Hier vindt u een overzicht van de gestelde vragen én de antwoorden daarop.

Als u nog vragen heeft, kunt u die per mail stellen (sliedrechtoost@tabliswonen.nl). Wij beantwoorden uw vragen graag. Ook kunt u zich nog aanmelden voor het huurderspanel.

Ondertekening overeenkomst Tablis Wonen en BM Van Houwelingen