Sliedrecht Deltalaan

Aan de Deltalaan gaan we 96 portiek/etagewoningen comfortabeler en energiezuiniger maken. Omdat we in Nederland de komende jaren overstappen op duurzame energie, moeten we ook andere keuzes maken voor het verwarmen van onze woningen. In Sliedrecht willen we zoveel mogelijk woningen aansluiten op het warmtenet, ook deze 96 woningen. Om de woningen comfortabel warm te krijgen, moeten de woningen goed geïsoleerd zijn en minimaal het energielabel B hebben. Wij werken daarvoor samen met Zwaluwe Bouw.

Een klankbordgroep met betrokken bewoners
Natuurlijk is het belangrijk dat de bewoners van de 96 portiek- en beneden/bovenwoningen meedenken en meepraten. Daarom is er een klankbordgroep gevormd met enthousiaste bewoners die de huurders vertegenwoordigen. De leden van de klankbordgroep praten én denken mee in de planontwikkeling en ze informeren Tablis Wonen en Zwaluwe Bouw over de wensen en ideeën vanuit de bewoners. Wij vinden het heel belangrijk dat de bewoners betrokken zijn bij het project.

Bewonersinformatie
De bewoners worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden door Tablis Wonen en Zwaluwe Bouw. Dat kan persoonlijk of door de nieuwsbrieven.
De bewoners ontvangen deze per post of per mail en hieronder vindt u de nieuwsbrieven ook.

mrt2024

Nieuwsbrieven Deltalaan

Nieuwsbrief Deltalaan- februari 2024