De zoekopdracht voor "onderhoud" levert het volgende resultaat op.

Wie onderhoudt en herstelt de gasleidingen in mijn huurwoning?

Tablis Wonen onderhoudt en herstelt de gasleidingen in uw woning met uitzondering van schadeherstel veroorzaakt door de huurder. De gasleiding vanaf de hoofdleiding tot en met de gasmeter inclusief de hoofdkraan valt onder de verantwoording van het energienetwerkbedrijf. Reparaties kunt u daar melden.

Hoe werkt planmatig onderhoud?

Ieder jaar kijken we voor welke woningen planmatig onderhoud staat gepland. Sommige werkzaamheden voeren we éénmaal in de 20 tot 40 jaar uit. Ander onderhoud doen we een keer per twee jaar. Onder planmatig onderhoud valt onder andere onderhoud aan de verwarmingsketel, schilderwerk aan de buitenzijde, herstellen van gevels, vervangen van dakgoten en het vernieuwen van de badkamer, keuken of toilet.

Wat Tablis Wonen dit jaar uitvoert aan planmatig onderhoud leest u hier. Is uw woning dit jaar aan de beurt voor werkzaamheden dan hoort u op tijd van ons wat we gaan doen en wanneer.

Kan Tablis Wonen het klein onderhoud voor mij doen?

Ja, in een aantal gevallen kan dat. In ons onderhouds-abc staat wat wij wel en niet repareren.

Wanneer wordt het planmatig onderhoud uitgevoerd?

De werkzaamheden die wij dit jaar uitvoeren, kunt u hier bekijken. Als u wilt weten wanneer bepaalde werkzaamheden in de toekomst worden uitgevoerd, kunt u contact met ons opnemen. Wij geven dan een inschatting in welk jaar het wordt uitgevoerd (onder voorbehoud).

Welke onderhoudswerkzaamheden voeren jullie dit jaar uit?

In de onderhoudsplanning  op onze website staat per complex aangegeven welk onderhoud Tablis Wonen dit jaar uitvoert.

Wat is groot onderhoud?

Als we meerdere werkzaamheden aan een woning tegelijkertijd uitvoeren, spreken we van groot onderhoud.

Is de tijdelijke warmtecentrale veilig?

De installaties die HVC gebruikt voldoen aan alle veiligheidseisen. Deze zijn CE- en EBI-gekeurd, worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtecentrale is gemaakt van staal, voorzien van een stevige stalen deur en veiligheidssloten om ongewenst bezoek te voorkomen.

Daarnaast worden de tijdelijke warmtecentrales standaard voorzien van een hoog en stevig hekwerk met daaromheen (in overleg met de opdrachtgever) een groene haag van coniferen of hedera. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. Het groenonderhoud besteedt HVC uit aan een (lokale) hovenier.

Wat houdt een geplande leveringsonderbreking van het warmtenet in?

Als er (onderhouds)werkzaamheden aan het warmtenet uitgevoerd worden, dan is het in sommige gevallen nodig om de warmtelevering te onderbreken. Zo kunnen we ons werk veilig uitvoeren. Tijdens de leveringsonderbeking (over het algemeen tussen 09.00 en 17.00 uur) heeft u dan tijdelijk geen verwarming en/of warm kraanwater. Uiteraard proberen we dit zo kort mogelijk te houden. Een geplande leveringsonderbreking communiceren we een aantal dagen van te voren met u via sms, e-mail of brief en op de webpagina www.hvcgroep.nl/storingen.

Goed om te weten dat bij een geplande leveringsonderbreking:

 • koud kraanwater beschikbaar blijft.
 • u niet thuis hoeft te zijn.
 • na afronding van de werkzaamheden de levering van warmte en warm kraanwater vanzelf weer op gang komt.
 • onvoorziene (weers)omstandigheden van invloed kunnen zijn op planning van de werkzaamheden.

Kan ik kiezen welke warmteleverancier ik wil als mijn woning is aangesloten op het warmtenet?

Nee, het warmtenet waarop uw woning is aangesloten is van HVC. HVC zorgt voor de investering in, de aanleg en het onderhoud van het warmtenet en voor de veilige productie en levering van de warmte aan haar klanten. Dat wil zeggen dat HVC de netbeheerder én warmteleverancier in één is.

Om consumenten te beschermen is in 2014 de Warmtewet opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd wat de maximale prijzen zijn die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze maximale prijzen worden ieder jaar (eind december) voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de overheid (ACM).

In deze video vertellen we waarom u niet zelf uw warmteleverancier kan kiezen.

Het warmtenet: wie is waar verantwoordelijk voor?

Bij het verwarmen van een woning via het warmtenet zijn twee partijen actief, HVC en Tablis Wonen. Hieronder leest u meer over de verantwoordelijkheden.

Warmteleverancier HVC is verantwoordelijk voor:

  1. de productie en (de toezicht op) het leveren van warmte aan de woning;
  2. de aanleg en onderhoud van het warmtenet in de straat;
  3. de warmtemeter en warmte-unit (inclusief de verleende service bij een storing) die de warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

Verder goed om te weten:

 • De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij.
 • Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.
 • De leveringsgrens van HVC (demarcatie) is tot en met de warmte-unit in de meterkast.

Tablis Wonen is verantwoordelijk voor:

 1. de gehele binnenhuisinstallatie (thermostaat, radiatoren/ vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen) en de installatie ervan;
 2. het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie.

Verder goed om te weten:

 • Voor een efficiënt werkende verwarming is het belangrijk dat de binnenhuisinstallatie goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten.
 • De binnenhuisinstallatie is eigendom van Tablis Wonen en wij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud
 • De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit valt onder de verantwoordelijkheid van Tablis Wonen.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Zoek dan specifieker of neem anders dan contact op.