Informatie over de huuraanpassing 2020

Woningcorporaties mogen van de regering ieder jaar de huur van haar woningen verhogen. Samen met huurdersorganisatie SliM Wonen bepaalden wij dat we dit jaar onze huren gematigd verhogen namelijk met 2,3% tot 3,6%. Dat is minder dan dat de overheid voor dit jaar toestaat. In uitzonderlijke situaties passen wij zelfs huurverlaging of huurbevriezing toe.

Als u moeite heeft om de huur te betalen, neem contact met ons op
Wij zijn ons ervan bewust dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan voor veel onzekerheden zorgen. Misschien ontvangt u tijdelijk geen of minder inkomsten. Daar houden wij rekening mee. Als u moeite heeft om de huur te betalen, neem dan contact met ons op. Samen bekijken we dan met u welke mogelijkheden er zijn om de huur te betalen.

Meer informatie over de huuraanpassing 2020:
– Brief huuraanpassing 2020
– maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2020
– De meest gestelde vragen over de huurverhoging 20205_def
– Bezwaarschrift_huurverhoging_zelfstandige_woonruimte_2020
– Checklist voor aanvraag huurbevriezing of huurverlaging 2020
– Aanvraagformulier huurbevriezing of huurverlaging 2020

Vragen?
Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.