Staatsliedenbuurt

U woont in een woning in de Staatsliedenbuurt die is aangesloten op het warmtenet van HVC. Hier vindt u informatie over de werking van het warmtenet en antwoorden op de meest gestelde vragen. Kortom alle informatie die u nodig hebt om optimaal te genieten van de warmte in uw woning.

Hoe werkt een warmtenet?
De uitleg hoe een warmtenet in het algemeen werkt is samengevat in een korte video die u op www.hvcgroep.nl kunt bekijken.

Tijdelijke warmtecentrale (TWC)
In Sliedrecht wordt nog gebruik gemaakt van een tijdelijke warmtecentrale (TWC) voor de opwek van de warmte. Wilt u daar meer over weten, klik dan hier.

Video’s: meest gestelde vragen over warmte via het warmtenet
Waarom kan ik niet zelf mijn warmteleverancier kiezen?
Hoe is mijn maandelijkse termijn opgebouwd?
Hoe werkt de binnenhuisinstallatie in combinatie met een aansluiting op het warmtenet?
Hoe informeren wij u bij een leveringsonderbreking door werkzaamheden aan het warmtenet?

Andere meest gestelde vragen over het warmtenet staan hieronder. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail naar Tablis Wonen. Er is ook een aantal handige handleidingen en downloads.

Wie moet ik bellen als ik geen warmte in mijn woning heb?

Als u geen warmte en/of warm water heeft, kijk dan eerst op de webpagina HVC Storingen of er een geplande leveringsonderbreking, storing of werkzaamheden aan het warmtenet zijn. Zijn er geen meldingen op uw adres bekend? Lees dan hier wie u waarvoor moet bellen.

Het warmtenet: wie is waar verantwoordelijk voor?

Bij het verwarmen van een woning via het warmtenet zijn twee partijen actief, HVC en Tablis Wonen. Hieronder leest u meer over de verantwoordelijkheden.

Warmteleverancier HVC is verantwoordelijk voor:

  1. de productie en (de toezicht op) het leveren van warmte aan de woning;
  2. de aanleg en onderhoud van het warmtenet in de straat;
  3. de warmtemeter en warmte-unit (inclusief de verleende service bij een storing) die de warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

Verder goed om te weten:

 • De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij.
 • Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.
 • De leveringsgrens van HVC (demarcatie) is tot en met de warmte-unit in de meterkast.

Tablis Wonen is verantwoordelijk voor:

 1. de gehele binnenhuisinstallatie (thermostaat, radiatoren/ vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen) en de installatie ervan;
 2. het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie.

Verder goed om te weten:

 • Voor een efficiënt werkende verwarming is het belangrijk dat de binnenhuisinstallatie goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten.
 • De binnenhuisinstallatie is eigendom van Tablis Wonen en wij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud
 • De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit valt onder de verantwoordelijkheid van Tablis Wonen.
Kan ik kiezen welke warmteleverancier ik wil als mijn woning is aangesloten op het warmtenet?

Nee, het warmtenet waarop uw woning is aangesloten is van HVC. HVC zorgt voor de investering in, de aanleg en het onderhoud van het warmtenet en voor de veilige productie en levering van de warmte aan haar klanten. Dat wil zeggen dat HVC de netbeheerder én warmteleverancier in één is.

Om consumenten te beschermen is in 2014 de Warmtewet opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd wat de maximale prijzen zijn die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze maximale prijzen worden ieder jaar (eind december) voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de overheid (ACM).

In deze video vertellen we waarom u niet zelf uw warmteleverancier kan kiezen.

Is een aansluiting op het warmtenet veiliger?

Ja, dat is veiliger te noemen, omdat u met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in uw woning heeft. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit in uw woning en is er geen kans meer op een gaslek.

 

 

Moet ik een onderhoudscontract bij HVC afsluiten?

Nee, dat hoeft niet. Goed om te weten dat er bij het verwarmen van een woning via het warmtenet twee partijen actief zijn: HVC en een installatiebedrijf (koopwoning) of verhuurder van een woning.

HVC zorgt voor:

 • de productie en (monitoring van) levering van warmte aan de woning.
 • de aanleg en onderhoud van het warmtenet.
 • de warmte-unit en warmtemeter (inclusief de verleende service bij een storing) die warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij. Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.

Het installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor:

 • de binnenhuisinstallatie en het installeren ervan (thermostaat, radiatoren/ vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen).
 • het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie. Voor een efficiënt werkende installatie is het erg belangrijk dat deze goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten. Bij een nieuwbouwwoning wordt het inregelen/afstellen voor oplevering gedaan door de aannemer/bouwbedrijf.

De binnenhuisinstallatie is eigendom van de woningeigenaar of verhuurder. Voor het onderhoud hieraan kan de woningeigenaar een onderhoudscontract afsluiten bij een zelf te kiezen installateur. In geval van een huurwoning is dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De leveringsgrens van HVC is tot en met de warmte-unit. De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit is de verantwoording van de woningeigenaar of verhuurder.

Bij de warmte-unit is een HVC Servicekaart en de HVC Warmtebrochure meegeleverd met meer uitleg in geval van een storing. Ook is er op de warmte-unit een sticker geplakt met daarop het HVC Storingsnummer 0800 – 482 36 37 (gratis, 24/7 bereikbaar).

Hoe wordt het verbruik van warmte gemeten en waar kan ik dat bekijken?

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte er wordt verbruikt en houdt bij:

 • de hoeveel kubieke meters (m3) water door de warmte-unit stroomt.
 • de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
 • de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt.

Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, is met de warmte-unit meegeleverd.

Energierapport
Als service krijgt u maandelijks via e-mail van HVC een energierapport. Hierin staat hoe uw verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen. Ontvangt u (nog) geen energierapport? Geef dit dan aan bij HVC Klantenservice door te bellen naar 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).

Wat gebeurt er bij een storing in het warmtenet?

Als er sprake is van een geplande leveringsonderbreking door storing of werkzaamheden, dan worden de klanten hier via sms, e-mail of brief over geïnformeerd door HVC Klantenservice. Daarnaast worden de storingen, de geplande werkzaamheden en de leveringsonderbrekingen gepubliceerd op de webpagina www.hvcgroep.nl/storingen.

Wat houdt een geplande leveringsonderbreking van het warmtenet in?

Als er (onderhouds)werkzaamheden aan het warmtenet uitgevoerd worden, dan is het in sommige gevallen nodig om de warmtelevering te onderbreken. Zo kunnen we ons werk veilig uitvoeren. Tijdens de leveringsonderbeking (over het algemeen tussen 09.00 en 17.00 uur) heeft u dan tijdelijk geen verwarming en/of warm kraanwater. Uiteraard proberen we dit zo kort mogelijk te houden. Een geplande leveringsonderbreking communiceren we een aantal dagen van te voren met u via sms, e-mail of brief en op de webpagina www.hvcgroep.nl/storingen.

Goed om te weten dat bij een geplande leveringsonderbreking:

 • koud kraanwater beschikbaar blijft.
 • u niet thuis hoeft te zijn.
 • na afronding van de werkzaamheden de levering van warmte en warm kraanwater vanzelf weer op gang komt.
 • onvoorziene (weers)omstandigheden van invloed kunnen zijn op planning van de werkzaamheden.
Krijg ik een vergoeding als er een storing aan het warmtenet is?

Als HVC Warmteklant heeft u recht op een vergoeding in geval van een langdurige storing, tenzij dit een geplande onderbreking is waarover u een sms, e-mail of brief hebt gehad.

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de levering van warmte voor een periode van acht uur of langer aaneengesloten is onderbroken. Let op: er is een vrijstelling van één keer per jaar 24 uur geen warmtelevering.

Warmteleveranciers zijn vanuit de Warmtewet verplicht om een storingsregistratiesysteem bij te houden. Op basis hiervan kan de warmteleverancier overgaan tot een vergoeding. Het verzoek voor compensatievergoeding vraagt u aan via HVC Klantenservice door te bellen naar 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).

Wat moet ik doen als mijn verbruik voor warmte via het warmtenet veel hoger is dan gas?

Bij gelijk gebruik van warmte moet uw verbruik van warmte van HVC gelijk zijn aan uw verbruik voor gas. Mocht dit extreem afwijken voor uw woning dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze HVC Klantenservice via 0800 – 0700 (gratis, kies optie 2).