Tijdelijke warmtecentrale (TWC) voor Warmtenet

Waarom wordt er een tijdelijke warmtecentrale voor het warmtenet gebruikt?

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Heeft de tijdelijke warmtecentrale voldoende capaciteit als er steeds meer nieuwe woningen aangesloten worden op het warmtenet?

Voorafgaand aan ieder project wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle woningen te verwarmen. Afhankelijk van deze berekening bepalen we hoe groot de tijdelijke warmtecentrale moet zijn, zodat deze ook bij vorst voldoende warmte kan leveren

Stoot de tijdelijke warmtecentrale ook rookgassen uit en zijn die schadelijk?

Net zoals een standaard consumenten cv-ketel stoot ook een tijdelijke warmtecentrale rookgas uit. Uiteraard voldoen de installaties die HVC gebruikt aan alle stikstofemissie-eisen, zoals bepaald in het Activiteitenbesluit (ABEES, hoofdstuk 3.2) die vanaf 1 januari 2017 wettelijk van kracht zijn.

Is er kans op geuroverlast van de tijdelijke warmtecentrale?

De rookgasuitstoot van de tijdelijke warmtecentrale is te vergelijken met die van een standaard consumenten cv-ketel.

Produceert een tijdelijke warmtecentrale geluid? En zo ja, hoeveel?

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid:

  • maximaal 50 dB (decibel) overdag
  • maximaal 45 dB ochtend/avond
  • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

Is de tijdelijke warmtecentrale veilig?

De installaties die HVC gebruikt voldoen aan alle veiligheidseisen. Deze zijn CE- en EBI-gekeurd, worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtecentrale is gemaakt van staal, voorzien van een stevige stalen deur en veiligheidssloten om ongewenst bezoek te voorkomen.

Daarnaast worden de tijdelijke warmtecentrales standaard voorzien van een hoog en stevig hekwerk met daaromheen (in overleg met de opdrachtgever) een groene haag van coniferen of hedera. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. Het groenonderhoud besteedt HVC uit aan een (lokale) hovenier.