Woonoverlast stevig aangepakt in Molenlanden

Woningcorporaties, politie en gemeente maakten op 10 mei afspraken om samen overlast in de buurt beter aan te pakken en te voorkomen. Ze verstevigen de samenwerking en delen informatie op het gebied van woonoverlast en hennepkwekerijen. Met de ondertekening van een regionaal convenant zijn deze afspraken bezegeld. De afspraken in het hennepconvenant werden op hetzelfde moment herbevestigd.

Kleurrijk Wonen, Lek en Waard Wonen, Tablis Wonen, politie en gemeente Molenlanden zijn de partijen die het convenant ondertekend hebben. Deze samenwerkingspartners mogen voortaan relevante privacygegevens met elkaar delen. Hierdoor kunnen zij woonoverlast sneller aanpakken. Burgemeester Theo Segers: “Een veilige, prettige leefomgeving is belangrijk voor onze inwoners. Door deze samenwerking staan we beter gesteld om met elkaar woonoverlast tegen te gaan. In Molenlanden willen we de buurten leefbaar houden en zorg bieden aan wie dit nodig heeft. We zijn niet gediend van hennepteelt en de risico’s en overlast die dit met zich meebrengt.”

Woonoverlast
Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die het woonplezier verstoort. Ook is het een bedreiging voor de leefbaarheid in de wijken. Het kan gaan om overlast veroorzaakt door gedrag vanuit een woning of direct aangrenzende tuin. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, intimidatie of burenruzie. Maar het kan ook gaan om overlast door het gebruik van een woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden zoals onderverhuur.

In Molenlanden bieden we Buurtbemiddeling aan. Dat zijn buurtbemiddelaars die bij een burenruzie kunnen helpen om er met elkaar uit te komen. Dit is speciaal bedoeld voor een vroegtijdige aanpak van problemen, veroorzaakt door bijvoorbeeld geluidsoverlast. Hulp van buurtbemiddelaars is gratis. Wilt u Buurtbemiddeling aanvragen of heeft u een vraag, neem dan contact op via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of 0345 515227.

Hennep
In 2016 tekenden diverse partijen, waaronder gemeente, politie en woningcorporaties het hennepconvenant. In de tussentijd zijn corporaties gefuseerd en de voormalige gemeenten samengegaan. Daarom zijn de afspraken in het hennepconvenant herbevestigd.