Wijziging: Aanvraagprocedure inwoning

Tablis Wonen heeft de aanvraagprocedure voor inwoning gewijzigd. Als er iemand bij u komt inwonen hoeft u ons daarover niet meer te informeren. Het is belangrijk dat u bij de gemeente waar u woont, meldt wie er bij u komt inwonen. De gemeente registreert de gegevens in de basisregistratie Personen. Tablis Wonen wordt hierover niet geïnformeerd.

Lees ook onderstaande belangrijke informatie!

Geen rechten
Als u gaat samenwonen en u bent niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap dan is de partner niet automatisch medehuurder. Dat noemen wij dan inwonen. De persoon die bij u inwoont, heeft geen rechten op de woning. Als u minimaal twee jaar samenwoont en zo ook geregistreerd staat bij de gemeente kunt u medehuurderschap aanvragen bij Tablis Wonen. Dat geldt niet voor inwonende kinderen. Volgens de wet kunnen kinderen geen duurzaam gemeenschappelijk huishouden met hun ouders hebben. Inwonende kinderen kunnen daarom alleen in uitzonderlijke situaties in aanmerking komen voor medehuurderschap.

Huurtoeslag
Als u huurtoeslag krijgt, telt het inkomen van de nieuwe bewoner voortaan mee voor de huurtoeslag. Meer informatie over de gevolgen voor uw eventuele toeslagen als er iemand bij u komt inwonen, vindt u op de website van de belastingdienst.