Tijdelijke huurverlaging of -huurbevriezing

Voor een aantal afspraken uit het sociaal huurakkoord, waaronder deze afspraak,  is een wetswijziging nodig en die is nog niet gerealiseerd.

Wettelijk niet mogelijk
Tablis Wonen wil dat haar huurders prettig wonen en betaalbaar wonen hoort daar bij. Een mogelijkheid om de huur tijdelijk te verlagen of te bevriezen voor bewoners waarbij het inkomen is gedaald, is dan een prima plan. Maar op dit moment wettelijk nog niet mogelijk. De oproep van de Woonbond van 25 maart 2019 om huren tijdelijk te verlagen of te bevriezen kunnen we dan ook nog niet in praktijk brengen.

Wat kunnen wij wel doen?
Als een huurder met een inkomen lager dan € 42.436 (dat kunnen ook huishoudens zonder recht op huurtoeslag zijn) een huurprijs heeft die boven de streefhuur* ligt (en die kan lager zijn dan € 720) dan geven we 0% huurverhoging. Of we geven een huurverlaging naar de streefhuur. De huurders die dit aangaat, ontvangen uiterlijk 30 april een brief met informatie hierover.

* De streefhuur is de huur die woningcorporaties aan nieuwe huurders vragen.