Tablis Wonen zet huurders in het zonnetje

Het begon met een oproep in de bewonersnieuwsbrief van Tablis Wonen. Bewoners die 50 jaar of langer een woning huren van Tablis Wonen (of haar rechtsvoorgangers) konden zich aanmelden om in het zonnetje te worden gezet. Het bericht werd goed gelezen en de aanmeldingen stroomden binnen. Op dinsdag 20 september kwamen ongeveer 90 bewoners bij elkaar in restaurant Kom aan Tafel voor een hapje en een drankje, mooie woorden, herinneringen en anekdotes, een eenmalige huurkorting en een boeket bloemen.

Medewerkers van Tablis Wonen heetten alle bewoners van harte welkom en iedereen kon op de foto. Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen, sprak alle bewoners toe en stelde de aanwezigen een aantal vragen. De meeste mensen vertelden dat ze met veel plezier in hun woning wonen. Onder andere de mooie woning, de omgeving, het dorp maar ook de buren zijn daar redenen voor. Ook gaven de aanwezigen aan dat ze de dienstverlening van Tablis Wonen erg waarderen.

Drie medewerkers van Tablis Wonen, Ed, Jaap en Philip, werken al 40 jaar bij Tablis Wonen en blikten terug op het wonen van vroeger. Er werden veel woonverhalen gedeeld. Verhalen over het wonen met vele kinderen in een kleine woning, het inwonen bij vader en moeder, het douchen in het badhuis, het bemachtigen van de eerste huurwoningen, het renoveren van de woningen en veel meer. Veel mensen kenden elkaar en haalden herinneringen op. Het was een gezellige bijeenkomst en de bewoners waardeerden het zichtbaar.

Bewoners die niet aanwezig konden zijn maar zich wel aanmeldden krijgen binnenkort bezoek van een van de medewerkers van Tablis Wonen. Want ook zij worden in het zonnetje gezet.