Tablis Wonen wijzigt plannen voor fase 2 Staatsliedenbuurt

Vrijdag 23 november 2018 informeerden wij de bewoners uit fase 2 van de Staatsliedenbuurt dat de woningen gesloopt worden. Eerder was het plan om deze woningen grondig te renoveren. Dat daar verandering in is gekomen, heeft te maken met een veel slechtere kwaliteit van de woningen dan eerder was ingeschat. Tablis Wonen heeft de plannen opnieuw tegen het licht gehouden en de plannen gewijzigd.

Reden
“De kwaliteit van de woningen in fase 2 van de Staatsliedenbuurt is helaas zo veel slechter dan eerder was aangenomen. We hebben er geen vertrouwen in dat de woningen door renovatie goede en duurzame woningen worden. Daarom is besloten de woningen te slopen en nieuwbouwwoningen te realiseren. We willen onze huurders goede woningen bieden waar zij veel woonplezier kunnen ervaren. Nieuwbouw maakt dat zeker wel mogelijk”, aldus Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen.

Nieuwbouw
De bewoners worden door Tablis Wonen op de hoogte gehouden over de voortgang. Samen met hen, de klankbordgroep, BCS en gemeente Sliedrecht gaat Tablis Wonen in de komende periode de nieuwbouwplannen vorm geven.