Tablis Wonen neemt 39 woningen Mooiland over

Tablis Wonen neemt op 30 juni 2022 39 huurwoningen in Sliedrecht over van woningcorporatie Mooiland.  Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname. Het gaat om 39 appartementen aan de IJsbaan in Sliedrecht.

Reden voor verkoop door Mooiland
Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staan in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit noemen zij hun kerngebied. Daar staan zij klaar voor mensen met lagere inkomens of voor mensen met een bijzondere woonvraag. En is Mooiland herkenbaar en goed aanspreekbaar in de wijk.

Mooiland heeft ook nog woningen buiten hun kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekken zij zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doet Mooiland door woningen te verkopen. Bij verkoop draagt Mooiland de huurwoningen bij voorkeur over aan regionaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland alleen nog actief in het kerngebied.

Carly Jansen, bestuurder van Mooiland vertelt: “Bij de verkoop van de woningen in Sliedrecht hebben wij gezocht naar een organisatie die deze woningen behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze organisatie vonden wij in Tablis Wonen. Zij weten wat er in Sliedrecht leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”  

Veranderingen
Mooiland en Tablis Wonen werkten gezamenlijk aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook rond het proces van de overdracht werken zij samen. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.

Woningen behouden voor de sociale volkshuisvesting
Liesbeth Marchesini – Franso, directeur-bestuurder Tablis Wonen, licht de aankoop toe: “We zijn er van overtuigd dat we door onze nabijheid en ons lokale netwerk van meerwaarde kunnen zijn voor huurders in Sliedrecht. We verwelkomen de bewoners van de IJsbaan als nieuwe huurders van Tablis Wonen. We kijken uit naar een nadere kennismaking.”