Tablis Wonen maakte fout bij berekening eenmalige huurverlaging 

In 2023 hebben huurders met een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Dit is opgenomen in de Wet eenmalige huurverlaging 2023. Door het eenmalige karakter van deze wet moesten wij voor de uitvoering een extra actie nemen. En daar ging het fout. Door deze fout is bij 970 van onze huurders gerekend met onjuiste gegevens. Dit heeft geleid tot foutieve voorstellen voor een huurverhoging of -verlaging.  
 
970 huurders ontvingen een onjuiste huuraanpassing 
Door de gemaakte fout ontvingen 480 huurders ten onrechte een huurverhoging en 490 huurders ontvingen ten onrechte een huurverlaging 
 
Wat gaat er nu gebeuren?  
Voor de huurders die onterecht een huurverhoging ontvingen, hebben we positief nieuws. Zij ontvangen een nieuw voorstel voor huurverlaging en het te veel betaalde bedrag over de maanden juli en augustus wordt teruggestort. We willen dat voor eind augustus realiseren. 
 
Het spijt ons dat we voor de huurders die onterecht een huurverlaging ontvingen geen leuk nieuws hebben. Omdat we de fout herstellen, wordt de huur van deze huurders per 1 november alsnog verhoogd en zij moeten het bedrag dat ze te weinig betaalden in de maanden juli en augustus alsnog betalen. 
 
Hoe gaat Tablis Wonen om met deze ongelukkige situatie? 
Natuurlijk vinden wij het heel vervelend dat we deze fout maakten en dat we 490 mensen moesten informeren dat de huurverlaging niet doorgaat. En dat ze alsnog een hogere huur gaan betalen én het te weinig betaalde bedrag moeten betalen. We kunnen dit niet zomaar laten omdat dit niet eerlijk zou zijn ten opzichte van de andere huurders die ook een huurverhoging ontvingen. Maar we hopen dat we het een klein beetje goed kunnen maken door de huurders die minder goed nieuws kregen een cadeaubon van € 20 aan te bieden. Ook kunnen mensen een betalingsregeling treffen om het terug te betalen bedrag niet in een keer te hoeven te betalen.  

Tablis Wonen scherpt de interne controle nog meer aan  
De eenmalige huurverlaging is een extra actie naast de verwerking van de jaarlijkse huurverhoging. Een fout als deze zal dan ook niet snel meer voorkomen. Om fouten in de toekomst te voorkomen heeft Tablis Wonen de interne procescontrole aangescherpt.