Tablis Wonen gaat 498 woningen in het centrum van Sliedrecht comfortabeler en energiezuiniger maken

Tablis Wonen gaat 498 woningen in het centrum van Sliedrecht comfortabeler en energiezuiniger maken. Omdat we in Nederland de komende jaren overstappen op duurzame energie, moeten we ook andere keuzes maken voor het verwarmen van onze woningen. In Sliedrecht willen we zoveel mogelijk woningen aansluiten op het warmtenet van HVC, ook deze 498 woningen. Om de woningen comfortabel warm te krijgen, moeten de woningen goed geïsoleerd zijn en minimaal het energielabel B hebben. Tablis Wonen gaf Zwaluwe Bouw vrijdag 4 maart 2022 opdracht de werkzaamheden daarvoor uit te gaan voeren.

Een klankbordgroep met betrokken bewoners
Natuurlijk is het belangrijk dat de bewoners van de 498 portiek- en beneden/bovenwoningen meedenken en meepraten. Daarom vragen Tablis Wonen en Zwaluwe Bouw bewoners zich aan te melden voor de klankbordgroep. De leden van de klankbordbordgroep vertegenwoordigen de huurders. Zij praten én denken mee in de planontwikkeling en ze informeren Tablis Wonen en Zwaluwe Bouw over de wensen en ideeën vanuit de bewoners. “Wij vinden het heel belangrijk dat de bewoners betrokken zijn bij het project. Zij kennen de woningen en de buurt als geen ander”, zegt wooncoach Ton Wijman van Tablis Wonen. “Een paar bewoners meldden zich al aan, maar ik hoop dat er nog meer mensen zijn die zich aan sluiten bij de Klankbordgroep om met ons in gesprek te gaan over de plannen”.

Uitstraling woongebouwen
Naast de werkzaamheden die nodig zijn om de woningen aan te sluiten op het warmtenet, zorgt Zwaluwe Bouw er ook voor dat de woongebouwen een modernere uitstraling krijgen. Edwin Knipscheer, bedrijfsleider van Zwaluwe Bouw: “De woongebouwen krijgen weer een eigentijdse uitstraling. We kijken er naar uit om de bewoners te ontmoeten en te starten met de werkzaamheden”.

Bewonersinformatie
De bewoners worden op de hoogte gehouden van de plannen door Tablis Wonen en Zwaluwe Bouw. Inmiddels is er al een aantal nieuwsbrieven bij de bewoners bezorgd. Als de werkzaamheden gaan starten, is er altijd een bewonerscoach van Zwaluwe Bouw op locatie waar bewoners terecht kunnen voor vragen. Vooraf maakt de bewonerscoach persoonlijk kennis met alle bewoners. Dat gaat per woongebouw plaatsvinden.