Start werkzaamheden 10-hoog flats

Deze week startte aannemer Constructif in opdracht van Tablis Wonen in de Valkhof met de werkzaamheden in de woningen. Werkzaamheden die de woningen moderner en energiezuiniger maken en voorbereiden op een aardgasvrije toekomst met warmte via het warmtenet van HVC. Tablis Wonen, Constructif en HVC trakteerden de bewoners de afgelopen dagen op een puntzak friet en een snack omdat de werkzaamheden van start gingen. Liesbeth Marchesini ging samen met wethouder Ton Spek, Niels Akkermans en Ad Aarsen van Constructif en Willy Heussen en Richard Koedam van HVC in gesprek met een aantal bewoners en de leden van de bewonerscommissie.

Bewonerscommissie positief over de aanpak van Tablis Wonen en Constructif
“Regelmatig overlegden wij met Tablis Wonen over de plannen voor de flat. We waren soms best kritisch, maar we merkten dat Tablis Wonen en Constructif dat waardeerden. We hebben ook goede contacten met de huismeester van Tablis Wonen en de bewonersconsulent van Constructif. We trekken aan de bel als dat nodig is. Wij zijn er voor de bewoners”, aldus één van de leden. De bewoners van de Valkhof zijn vol lof over de bewonerscommissie. Ze vinden het goed dat de bewonerscommissie vaak iets organiseert, voor jong en oud. Zo ook vandaag, de bewonerscommissie zorgde voor koffie, limonade, cake en ijsjes voor de kinderen.

Bewoners enthousiast over aanpassingen in woning en uitstraling gebouw
De bewoners die een frietje kwamen halen, gaven aan dat ze het fijn vinden dat de woningen na de werkzaamheden voldoen aan de eisen van deze tijd en energiezuinig zijn. Eén van de bewoners: “Wij zijn heel blij met ons appartement en we wonen hier met heel veel plezier. We genieten iedere dag weer van het prachtige uitzicht dat we hebben. We realiseren ons dat we hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Maar daarna hebben we een comfortabele woning zonder aardgas”.

Werkzaamheden bij De Valkhof, Havik en Sperwer
Tablis Wonen laat de werkzaamheden aan de vijf 10-hoogflats (De Valkhof, Havik en Sperwer) uitvoeren door Constructif. In totaal gaat het om 400 huurwoningen. Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen: “We vinden het belangrijk dat onze bewoners plezierig wonen in een goed thuis. Daarom maken we de woningen gasloos én energiezuinig, sluiten ze aan op het warmtenet en moderniseren we de uitstraling van de flats. Het is een behoorlijke klus en we beseffen  heel goed dat dit impact heeft op de bewoners. Daarom gaat de bewonersconsulent van Constructif persoonlijk in gesprek met alle bewoners. Ze informeert hen goed over welke werkzaamheden we uitvoeren en wat zij kunnen verwachten. Zij sprak al met de bewoners van de Valkhof en nu vinden ook de gesprekken met de bewoners van de Havik plaats. Daarna volgen de bewoners van de Sperwer. Met elkaar doen we ons uiterste best de hinder zoveel mogelijk te beperken. De woonconsulent van Constructif en onze huismeesters zijn daarbij de aanspreekpunten voor de bewoners”.

Aansluiting warmtenet Sliedrecht
Sinds 2018 zetten de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC de eerste stappen met de aanleg van het warmtenet Sliedrecht. Nederland wordt stap voor stap aardgasvrij. Dat betekent dat we straks op een andere manier ons huis verwarmen en anders koken. Ook Sliedrecht is op weg naar een aardgasvrije gemeente. In de Staatsliedenbuurt is het warmtenet al klaar en afgelopen jaar is het warmtenet in de Vogelbuurt aangelegd. De komende twee jaar sluiten daar 1.068 appartementen van Tablis Wonen op aan, waaronder de 400 woningen van de Valkhof, Havik en Sperwer.