Resultaat Gericht Samenwerken

Tablis Wonen tekende deze week met drie partners een overeenkomst voor het uitvoeren van het onderhoud aan de buitenzijde van onze woningen. Met BM Van Houwelingen, Constructif BV en Heko BV gaan we Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). De partijen hebben alle drie een eigen gebied toegewezen gekregen.

Door te werken met vaste partners maken we beter gebruik van de kennis en ervaring van de bedrijven. We kunnen onze projecten hierdoor sneller opstarten en het voorbereidingsproces beter op elkaar afstemmen. Ook maken we door langdurige samenwerking betere afspraken over kwaliteit, capaciteit en planning.