Realisatieagenda Zuid Holland Zuid: voldoende woningen voor iedereen

Op dinsdag 14 maart 2023 ondertekenen de provincie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en gemeenten de realisatieagenda Zuid-Holland Zuid. In de hele provincie Zuid-Holland worden er tot en met 2030 235.460 nieuwe woningen gebouwd. Hiervan moet twee derde betaalbaar zijn en daarvan wordt de helft gebouwd door woningcorporaties. Ook is het de bedoeling dat de woningvoorraad in alle gemeenten in Zuid-Holland toegroeit naar minimaal 30% sociaal. De opgave van Zuid-Holland wordt vertaald in vijf realisatieagenda’s. De realisatieagenda Zuid-Holland Zuid is er daar één van. De gezamenlijke woningcorporaties Zuid-Holland Zuid vinden deze realisatieagenda een goed begin als het gaat om het oplossen van de wooncrisis in de regio. Tegelijk mist op cruciale punten de uitwerking. Daarom ondertekenen de woningcorporaties de realisatieagenda Zuid-Holland Zuid niet mee.

Wat is een realisatieagenda?
De woningbouwopgave in Nederland is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Prijzen van koopwoningen en particuliere huurwoningen zijn flink gestegen. De bevolking is sterk gegroeid en groeit door. En de vraag naar woningen is groot en het aanbod beperkt. Er is dus sprake van een woningtekort. In 2022 ondertekenden alle woningcorporaties in Nederland de Nationale Prestatieafspraken. Hierin staan de plannen om tot en met 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in Nederland om zo samen de wooncrisis te lijf te gaan.

De Nationale Prestatieafspraken zijn vervolgens vertaald in realisatieagenda’s per regio. In de regionale realisatieagenda’s maken het Rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties samen afspraken over hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in de betreffende regio en hoe ze de bouw van deze woningen denken te gaan realiseren.

Samen het verschil maken
Met de realisatieagenda Zuid-Holland Zuid zet de overheid volgens de gezamenlijke woningcorporaties Zuid-Holland Zuid een eerste stap als het gaat om het versneld bouwen van nieuwe woningen in de regio. En daar willen de woningcorporaties graag hun rol in vervullen. Zij vertegenwoordigen immers een groot deel van de huurders in de regio en kunnen en willen de woningen die zo hard nodig zijn graag bouwen. Gezamenlijk hebben de woningcorporaties Zuid-Holland Zuid een bod uitgebracht om 7.300 woningen te bouwen tot en met 2030. In de realisatieagenda is dit echter blijven steken op 2.682 sociale huurwoningen. Dit is voor de woningcorporaties een te groot verschil met de opgave die er ligt en doet geen recht aan de Nationale Prestatie afspraken. Zij vinden in de realisatieagenda Zuid-Holland Zuid nog onvoldoende uitgewerkt hoe dit verschil overbrugd gaat worden. De woningcorporaties willen juist meer en sneller bouwen dan nu afgesproken wordt.

De gezamenlijke woningcorporaties Zuid-Holland Zuid blijven zich inzetten en gaan graag snel om tafel om, in het belang van vele woningzoekenden, er samen de schouders onder te zetten. Want de woningcorporaties geloven als geen ander dat ze samen met de overheid het verschil kunnen maken als het gaat om het oplossen van de woningcrisis in ons land.