Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)

In Sliedrecht zijn er twee grote opgaves voor ruimtelijke vernieuwing: de ontwikkeling van Sliedrecht-Oost (Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht) en die van Sliedrecht-Noord. Voor het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht werkt Tablis Wonen samen met de gemeente en in het project Sliedrecht-Noord werken de gemeente en Tablis Wonen samen met marktpartijen. Op onze website houden wij u graag op de hoogte van de stappen die we met elkaar zetten.

Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht (BHS)
Bij dit project gaat het om een aantal deellocaties. Alle informatie en documenten per deellocatie vindt u handig bij elkaar.
Klik op de naam van de deellocatie waarover u meer informatie wenst. U komt dan op de webpagina met de documenten.

1. Nachtegaal
2. Roerdompstraat 26 tot en met 60
3. Reiger
4. Roerdompstraat 2 tot en met 24
5. Lijsterhof
6. Merelnest
7. Rembrandtlaan / Prof. Lorentzlaan
8. Thorbeckelaan / Dr. Schaepmanstraat

Maar informatie vindt u ook op: www.sliedrechtbouwt.nl/projecten/project-sliedrecht-noord

 

Jan2024

Informatieavonden voor omwonenden

De gemeente organiseert bewonersavonden over het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Natuurlijk is Tablis Wonen ook aanwezig tijdens deze avond, want we zijn er trots op dat wij samen met de gemeente werken aan een mooier, groener en duurzamer Sliedrecht waar jong en oud plezierig kan wonen.

Gemeente nodigt omwonenden uit mee te denken over de toekomst van Sliedrecht
Tijdens deze avonden nodigt de gemeente de omwonenden uit om mee te denken over de toekomst van hun wijk, straat en gemeente. Daarom zijn er ook meerdere bijeenkomsten voor de verschillende locaties van het plan.  Het gaat om de locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Professorenbuurt en Dr. Schaepmanstraat.

Als u interesse hebt bent u van harte welkom!
Hieronder vindt u een overzicht met informatie over de avonden:

Maaslaan Maandag
22 januari
19:30 tot 22:00 Partycentrum de Lockhorst inloop vanaf 19:00
Middeldiepstraat Maandag
29 januari
19:30-22:00 Griendencollege inloop vanaf 19:00
Valkweg Dinsdag
30 januari
19:30-22:00 Griendencollege inloop vanaf 19:00
Thorbeckelaan/
Rembrandtlaan
Maandag
5 februari
19:30-22:00 Griendencollege inloop vanaf 19:00
Professorenbuurt Maandag
26 februari
19.30-22.00 Griendencollege inloop vanaf
19.00 uur
Dr. Schaepman-
straat
Dinsdag
27 februari
19.30-22.00 Griendencollege inloop vanaf
19.00 uur

Meer informatie
Op www.sliedrechtbouwt.nl staat alle informatie over het project BHS.

dec2023

Gelukkig nieuwjaar

nov2023

Informatieavonden voor huurders - project BHS

In november organiseerden we een aantal informatieavonden voor de bewoners van de woningen die wij op termijn gaan slopen. De presentatie die we toonden kunt u hier nog eens nalezen. Ook de folders en de brieven vindt u hier terug. Binnenkort volgt ook nog een samenvatting van alle vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Bij dit project gaat het om een aantal deellocaties. Alle informatie en documenten per deellocatie vindt u handig bij elkaar. Klik op de naam van de deellocatie waarover u meer informatie wenst. U komt dan op de webpagina met de documenten.

1. Nachtegaal
2. Roerdompstraat 26 tot en met 60
3. Reiger
4. Roerdompstraat 2 tot en met 24
5. Lijsterhof
6. Merelnest
7. Rembrandtlaan / Prof. Lorentzlaan
8. Thorbeckelaan / Dr. Schaepmanstraat

Als u nog een vraagt heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw vragen graag.

nov22023

Tablis Wonen gaat in gesprek met bewoners over sloopplannen

Tablis Wonen organiseert de komende weken vijf informatie-avonden in het Griendencollege voor de bewoners van ruim 400 woningen in Sliedrecht. Tablis Wonen heeft sloopplannen voor deze woningen.  De verhuurder vindt het belangrijk de bewoners daar goed en helder over te informeren en de gelegenheid te bieden om vragen te stellen en hun zorgen te uiten. De eerste bijeenkomst werd gehouden op donderdag 2 november voor de bewoners van de Nachtegaal en een deel van de eengezinswoningen aan de Roerdompstraat. 

De woningen zijn niet geschikt voor de toekomst
Marc Schipper, manager Vastgoed, vertelde waarom Tablis Wonen juist deze woningen gaat slopen. “Wij beoordelen periodiek ons woningbezit. Op basis van die informatie bepaalden we dat deze woningen niet geschikt zijn voor de toekomst en dat we ze gaan slopen. Het plan was om dat vanaf 2032 te gaan doen, maar nu er grootse plannen zijn voor Sliedrecht, hebben we de kans om dat eerder te doen”. De hoofdpunten van die plannen zijn: eerst nieuwe woningen bouwen aan de Maaslaan en Middeldiepstraat en dan pas slopen van de bestaande woningen.  

Tablis Wonen zorgt voor tijdelijke en andere huurwoningen voor de bewoners 
Op dit moment zijn er niet genoeg huizen voor het uitverhuizen van de bewoners waarvan de woningen worden gesloopt. Daarom willen we eerst nieuwe woningen bouwen op andere locaties in Sliedrecht, zoals de Maaslaan en Middeldiepstraat. We slopen dus niet voordat er voldoende woningen zijn voor het organiseren van de herhuisvesting van de zittende huurders van de te slopen woningen. De planning van de sloop is dus afhankelijk van de eerst te realiseren nieuwbouw en ook van onder andere vergunningen en inspraak vanuit omwonenden”, vertelt Gerald Kas, projectleider van deze vernieuwing..

Staatsliedenbuurt en Havenkwartier
Gerald Kas vertelt ook dat Tablis Wonen niet voor de eerste keer voor zo’n opgave staat. “In de Staatsliedenbuurt en in het Havenkwartier hadden we ook sloop- en nieuwbouwprojecten. En ook toen waren er bewoners met vragen en zorgen en zagen de bewoners er tegenop. Door vroegtijdig in overleg te treden met de huurders over de zorgen en de wensen zijn we er in geslaagd om gezamenlijk deze uitdagingen tot een succes te maken. Inmiddels zijn het fraaie wijken met prachtige woningen in een ruime woonomgeving voor jong en oud”.   

Tablis Wonen beseft heel goed dat het over het thuis van de bewoners gaat
En dat er veel vragen en zorgen zijn. “En daarom organiseren we nu voor de tweede keer een reeks informatieavonden”, vertelt Roos Kraaijeveld, wooncoach bij Tablis Wonen. “We willen de bewoners meenemen in het gehele proces van plannen tot uitvoering. Er komt ook een sociaal plan. Daarin staan de rechten en plichten voor Tablis Wonen en huurder. Er staan ook afspraken in over de verhuiskostenvergoeding, een vervangende woning, urgentie en nog veel meer. We maken het sociaal plan in samenwerking met huurdersorganisatie SliM Wonen. Een sociaal plan is verplicht, maar ook wij vinden het erg belangrijk dat alles goed geregeld is voor onze huurders”.  

Bewonersparticipatie
We vinden het heel goed en belangrijk dat bewoners meedenken en meepraten over de plannen. Daarom komt er een klankbordgroep waarvoor bewoners zich kunnen aanmelden. Net zoals succesvol georganiseerd in de Staatsliedenbuurt. De klankbordgroep vertegenwoordigt de huurders en zijn gesprekspartner van Tablis Wonen en huurdersorganisatie SliM Wonen. Bewoners kunnen zich nog aanmelden voor de klankbordgroep: klankbordgroep@tabliswonen.nl 

Jul2023

Informatiebijeenkomsten huurders en omwonenden

In juli 2023 organiseerden we samen met de gemeente een aantal informatieavonden over het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). De avonden waren voor de huurders van Tablis Wonen en de direct betrokken omwonenden. Vertegenwoordigers van huurdersorganisatie SliM Wonen waren ook aanwezig.

Informatieavonden
Tijdens de bijeenkomsten brachten we de aanwezigen op de hoogte van de huidige stand van zaken. We legden hen uit hoe we de huurders en de omwonenden willen betrekken bij het verdere proces. Daarnaast gaven we een toelichting op de Stedenbouwkundige Visie die nog moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een ander belangrijk onderwerp was de samenhang tussen de verschillende locaties en de lange doorlooptijd van het project. Het waren voor ons positieve bijeenkomsten. Natuurlijk was er ook ruimte voor kritische opmerkingen. We noteerden de aandachtspunten die huurders en omwonenden inbrachten. Het is voor ons belangrijk deze punten te horen, zeker van de bewoners uit de betreffende wijken.

In het najaar nieuwe informatieavonden
In het najaar informeren we de huurders van Tablis Wonen, omwonenden en overige inwoners weer. We geven dan meer concrete informatie omdat tegen die tijd de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken bekend zijn. Op dit moment bevinden we ons nog in een zeer vroeg stadium van het project, daarom is dat nog niet mogelijk. Maar we begrijpen goed dat er behoefte is aan concrete informatie.

De zomervakantieperiode is inmiddels aangebroken en daarom wensen wij u een fijne vakantie.

Voor meer informatie over het project, kijk op www.sliedrechtbouwt.nl