Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)

In Sliedrecht zijn er twee grote opgaves voor ruimtelijke vernieuwing: de ontwikkeling van Sliedrecht-Oost (Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht) en die van Sliedrecht-Noord. Voor het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht werkt Tablis Wonen samen met de gemeente en in het project Sliedrecht-Noord werken de gemeente en Tablis Wonen samen met marktpartijen. Op onze website houden wij u graag op de hoogte van de stappen die we met elkaar zetten.

Project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht
Over dit project volgt op termijn meer informatie vanuit Tablis Wonen.
Maar voor nu kunt u meer lezen over dit project op: www.sliedrechtbouwt.nl/projecten/project-sliedrecht-noord

 

Jul2023

Informatiebijeenkomsten huurders en omwonenden

In juli 2023 organiseerden we samen met de gemeente een aantal informatieavonden over het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). De avonden waren voor de huurders van Tablis Wonen en de direct betrokken omwonenden. Vertegenwoordigers van huurdersorganisatie SliM Wonen waren ook aanwezig.

Informatieavonden
Tijdens de bijeenkomsten brachten we de aanwezigen op de hoogte van de huidige stand van zaken. We legden hen uit hoe we de huurders en de omwonenden willen betrekken bij het verdere proces. Daarnaast gaven we een toelichting op de Stedenbouwkundige Visie die nog moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een ander belangrijk onderwerp was de samenhang tussen de verschillende locaties en de lange doorlooptijd van het project. Het waren voor ons positieve bijeenkomsten. Natuurlijk was er ook ruimte voor kritische opmerkingen. We noteerden de aandachtspunten die huurders en omwonenden inbrachten. Het is voor ons belangrijk deze punten te horen, zeker van de bewoners uit de betreffende wijken.

In het najaar nieuwe informatieavonden
In het najaar informeren we de huurders van Tablis Wonen, omwonenden en overige inwoners weer. We geven dan meer concrete informatie omdat tegen die tijd de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken bekend zijn. Op dit moment bevinden we ons nog in een zeer vroeg stadium van het project, daarom is dat nog niet mogelijk. Maar we begrijpen goed dat er behoefte is aan concrete informatie.

De zomervakantieperiode is inmiddels aangebroken en daarom wensen wij u een fijne vakantie.

Voor meer informatie over het project, kijk op www.sliedrechtbouwt.nl