Prestatieafspraken Sliedrecht

Vrijdag 29 januari tekenden Liesbeth Marchesini, Gerard Kraaijeveld, voorzitter van huurdersorganisatie SliM Wonen en wethouder Ton Spek de prestatieafspraken die zij voor 2021 en 2022 met elkaar maakten.

Plezierig wonen in een sociale huurwoning
De drie partijen willen dat mensen met een smalle beurs plezierig kunnen wonen in een sociale huurwoning in een fijne woonomgeving. Zij willen dat die woningen goed onderhouden zijn, dat de woningen een betaalbare huur hebben en duurzaam zijn.

Gezamenlijke agenda voor komende twee jaar
Zo willen Tablis Wonen, SliM Wonen en de gemeente dat iedere inwoner prettig kan wonen in de woning die bij hem past en dat de woonlasten betaalbaar blijven. In de prestatieafspraken staat dat wat de richting is voor 2021 en 2022. De prestatieafspraken werken we nu uit in acties.

Wat merken huurders van de afspraken?
De druk op de woningmarkt neemt toe in de Drechtsteden. Dat merken de inwoners die een sociale huurwoning zoeken. Vaak moeten ze lang zoeken, want er komen weinig woningen vrij. Soms komt dit omdat mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning wonen. Zij willen misschien wel verhuizen naar een duurdere woning. Maar die zijn er te weinig in Sliedrecht. De gemeente wil daarom de komende 20 jaar 2500, vooral wat duurdere, woningen bouwen in Sliedrecht. De gemeente hoopt dat de mensen met een hoger inkomen dan verhuizen naar duurdere woningen. Dan komen er sociale huurwoningen vrij. Als er 2500 nieuwe woningen gebouwd worden dan komen er ook nog een aantal nieuwe sociale huurwoningen. Sliedrecht gaat de landelijke norm volgen van 30% sociale huurwoningen.

Duurzaam maken
In de toekomst gaan alle woningen in Sliedrecht van het aardgas af. Daarom sluiten we de komende jaren veel woningen aan op het warmtenet.

De komende jaren schenken we aandacht aan de leefbaarheid in de wijken
Dat betekent dat Tablis Wonen, SliM Wonen en de gemeente regelmatig overleggen hebben met het sociaal team, de wijkagent en de gebiedsregisseur. Op die manier zijn we goed op de hoogte wat er speelt in onze gemeente. Ook streven we naar meer gevarieerde wijken. Alles bij elkaar zorgen de prestatieafspraken ervoor dat de huurders van Tablis Wonen straks nog plezieriger wonen in een goed en fijn thuis in Sliedrecht!