Prestatieafspraken Molenwaard

Op 3 december ondertekenden de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente Molenwaard de prestatieafspraken voor 2019 in ’t Wingerds Hof in Wijngaarden. In de prestatieafspraken bepalen de drie partijen samen met welke thema’s zij in het komende jaar aan de slag willen. De belangrijkste thema’s voor 2019 zijn: verduurzaming, betaalbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen.

Verduurzaming
Vooral het thema verduurzaming staat in de schijnwerpers de komende tijd. De woningcorporaties hebben de komende jaren een grote opgave om sociale huurwoningen te verduurzamen. In de prestatieafspraken is afgesproken dat dit zo min mogelijk mag leiden tot huurstijgingen. Voor de komende jaren is dat de grootste uitdaging.