Prestatieafspraken Molenlanden en woningcorporaties

Met beide gemeenten hebben we samen met huurdersorganisatie SliM Wonen prestatieafspraken gemaakt. We legden met elkaar vast waar we de komende twee jaar aan gaan werken. De afspraken hebben betrekking op betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en kwaliteit en leefbaarheid. Met elkaar zorgen we ervoor dat mensen met een bescheiden portemonnee plezierig wonen in een goede woning in een prettige woonomgeving.

Molenlanden
Op woensdag 9 december ondertekenden afgevaardigden van de gemeente Molenlanden, de woningcorporaties Tablis Wonen, Kleurrijk Wonen en Lek en Waard Wonen en de huurdersorganisaties de prestatieafspraken. We spraken onder andere met elkaar af dat we inzetten op beperking van de stijging van de woonlasten, de toename van 225 sociale huurwoningen tot 2030 en een betere samenwerking voor de sociale leefbaarheid. Natuurlijk zijn er veel meer afspraken gemaakt, het volledige document vindt u op de website van de gemeente Molenlanden.