Nieuwe manieren van participeren

Medewerkers en huurders van Tablis Wonen dachten met elkaar na over nieuwe manieren van participeren. Hoe betrekken we huurders bij hun woningomgeving en hoe geven we ze invloed op de besluitvorming van Tablis Wonen buiten de formele trajecten. Geen hele nieuwe inzichten wel hernieuwde energie om dit jaar samen een aantal concrete stappen te zetten zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke wijkschouw, huurders als vooruitgeschoven post voor onze opzichters bij schilderwerken en zo nog wat goede ideeën. Betrokkenheid zorgt voor woon- en werkplezier!