Klankbordgroepoverleg Staatsliedenbuurt

Op donderdag 7 februari was er een overleg met een afvaardiging van de huurders uit de Staatsliedenbuurt, de klankbordgroep. Onderwerpen van gesprek waren: planning, onderhoudswerkzaamheden fase 3 en de veiligheid in fase 2. Goed om met elkaar van gedachten te wisselen en tips te ontvangen van huurders: betrokkenheid van onze huurders zorgt voor een goede en plezierige woonomgeving. Binnenkort ontvangen alle overige bewoners in de Staatsliedenbuurt een nieuwsbericht over de voortgang van de bouw- en renovatiewerkzaamheden in hun wijk.