Inkoopsamenwerking Drechtsteden sluit nieuwe overeenkomst

In de Drechtsteden werken de woningcorporaties Rhiant, Tablis Wonen, Trivire en Woonkracht10 al op veel gebieden samen. Ze zetten zich immers allemaal in voor dezelfde maatschappelijke opgave: het bouwen, verhuren en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden portemonnee en mensen die ondersteuning nodig hebben op de woningmarkt. Sinds 6 september 2018 is deze samenwerking nog verder uitgebreid. Vanaf deze dag is de ‘Inkoopsamenwerking Drechtsteden’ van start gegaan. Door samen producten en diensten in te kopen van derden, kan er geld bespaard worden. En dat komt weer ten gunste van de klanten van de corporaties. Een mooi en voordelig initiatief dat op donderdag 31 oktober 2019 haar volgende overeenkomst heeft ondertekend met Werkendamse Verwarmingscentrale.

Inkooptraject ‘Individuele CV-installaties
Eind 2018 heeft de Inkoopsamenwerking Drechtsteden een aantal succesvolle inkooptrajecten afgerond, waaronder ‘Automatische deuren’ en ‘Hydrofoorinstallaties’. En in juli van dit jaar is besloten ook het onderhoud aan de individuele CV-installaties gezamenlijk in te kopen.
De deelnemende corporaties hebben hun krachten gebundeld door ruim 14.000 installaties gelijktijdig in te kopen. Bij de zoektocht naar de meest geschikte partij is niet alleen gekeken naar prijs, maar ook naar andere criteria zoals bewonerscommunicatie, het plan van aanpak van de leverancier, de kennis die de leverancier kan delen met de corporaties en mate van samenwerking. Uiteindelijk is de Werkendamse Verwarmingscentrale (WVC) als beste uit de bus gekomen.

De samenwerking met WVC
Veel van de deelnemende woningcorporaties werkten al langer samen met de WVC. Deze samenwerking met WVC wordt nu dus verder geïntensiveerd. Dit betekent dat meer verantwoordelijkheid rondom het onderhoud van CV-installaties bij WVC komt te liggen. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor de adviserende rol van WVC, zodat zij hun kennis en expertise optimaal kunnen inzetten bij het onderhoud, de verduurzaming en het verbeteren van de leefbaarheid van het vastgoed van de deelnemende corporaties.