Informatie over de Nefit TopLine CV-ketel

In de uitzending van RTL Nieuws van dinsdag 9 januari 2018 werd gesteld dat de Nefit TopLine CV-ketel onveilig zou zijn.  Wij hebben de bewoners van de woningen waar – volgens onze informatie – deze ketel staat inmiddels geïnformeerd. Hieronder staan enkele vragen die door andere bewoners zijn gesteld.

Wat is er precies aan de hand?
In de uitzending van RTL Nieuws van dinsdag 9 januari 2018 werd gesteld dat de Nefit TopLine CV ketel onveilig zou zijn. In de uitzending is ook aangegeven dat ketels van het type Nefit Topline die tussen 2006 en 2009 zijn geproduceerd een verhoogd risico hebben op brand en koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt door een defecte warmtewisselaar.

Is de CV ketel in mijn woning ook onveilig?
Tablis Wonen heeft haar bewoners schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de Nefit TopLine CV ketel.

Ik heb geen brief ontvangen van Tablis Wonen?
Bij bewoners die geen brief hebben ontvangen, is de CV ketel niet aanwezig en is er geen reden om aan de veiligheid van de CV ketel te twijfelen.

Hoe is het onderhoud aan de CV ketels binnen Tablis Wonen georganiseerd?
Tablis Wonen heeft een contract afgesloten met de Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan CV-ketels.  Als er een storing is, dan zorgt onze installateur voor een snelle en goede oplossing. In dit contract zijn uitgangspunten en normen beschreven waaraan voldaan moet worden om de onderhoudskwaliteit van onze CV ketels te waarborgen.

Wat gaat er gebeuren bij de woningen met de Nefit TopLine CV ketel?
Tablis Wonen heeft in  samenwerking met haar installateur,  de Werkendamse Verwarmings Industrie (WVI), direct besloten een technische inspectie uit te voeren aan de CV ketel. De installateur neemt uiterlijk binnen twee weken contact op met de betreffende bewoners voor het maken van een afspraak. Als de installateur een probleem constateert, wordt alles in het werk gesteld om de reparatie zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Heeft u nog vragen?
Vragen over de CV ketel kunt sturen naar onderhoud@tabliswonen.nl.