In gesprek met bewoners Havik en Valkhof

De bewoners van de Valkhof en de Havik werden zaterdag 12 maart getrakteerd op koffie met een gebakje door Tablis Wonen, HVC, Constructif en de gemeente Sliedrecht. De werkzaamheden in de woningen zijn zo goed als afgerond en alle appartementen zijn aangesloten op het warmtenet Sliedrecht. Een goed moment om nog eens in gesprek te gaan met de bewoners.

Bewoners gingen het gesprek aan
Veel bewoners waren aanwezig en gingen in gesprek met onder andere Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. “Het is fijn om de bewoners op deze manier te spreken. Mensen hadden hinder van de werkzaamheden in de woning en dat heeft impact. Daar zijn we ons  echt van bewust. Het  werk in de woningen is nu klaar en de bewoners kunnen genieten van hun comfortabele en energiezuinige woning. Veel bewoners zijn tevreden met de aanpassingen in hun woning en de andere manier van verwarmen én koken. Dat is natuurlijk fijn om te horen. Maar ik sprak ook een paar bewoners die dat op dit moment nog niet zijn. Als er zaken zijn die niet goed zijn, zorgen wij er voor dat dat wordt opgelost. Het is ook goed dat mensen kritisch zijn en daarover met ons in gesprek gaan. Uiteraard willen we dat iederéén kan genieten van zijn of haar comfortabele en energiezuinige woning!”

Al meer dan 1000 woningen aangesloten op het warmtenet Sliedrecht
In Nederland gaan we stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst. In Sliedrecht zijn er inmiddels al meer dan 1.000 woningen aangesloten op het warmtenet van HVC. “Op dit moment krijgen de aangesloten woningen nog warmte via een tijdelijke gasgestookte warmtecentrale. Dat is een tussenoplossing totdat er een duurzame warmtebron aanwezig is. In Sliedrecht-West langs Craijensteijn wordt er nu gewerkt aan de aanleg van de hoofdtransportleiding. Die wordt straks ook onder de Merwede door naar Dordrecht aangelegd. Binnen nu en zo’n anderhalf à twee jaar stroomt daar dan duurzame warmte doorheen. Warmte die vrijkomt bij de verwerking van rioolslib. Maar uiteindelijk zal Sliedrecht voorzien worden van de meest duurzame warmte die er op dit moment is: aardwarmte”, legt Willy Heussen, gebiedsmanager van HVC, uit.

Wonen in een van de 10-hoog flats in Sliedrecht
In de Sperwerflat is Constructif inmiddels gestart met de werkzaamheden in de woningen. Bij de Valkhof is de uitstraling van de flat al veranderd en bij de Havikflat is Constructif daar nog mee bezig. Ook krijgen de flats van Tablis Wonen straks een prachtige entree. “Ik ben echt blij met mijn woning. Mijn huis is comfortabel én ik heb een prachtig uitzicht. En dat ik niet meer op gas kook, dat was even wennen. Maar het is wel veiliger en beter voor het milieu. Met z’n allen moeten we goed voor de aarde zorgen en ik vind het prettig dat ik ook een steentje bijdraag”, vertelt een van de bewoonsters.