Het nieuwe wonen zoekt vrijwillige wooncoaches

Geeft u binnenkort energiebesparende tips aan onze bewoners?

Voor Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen geeft Het Nieuwe Wonen huurders in Molenlanden persoonlijk advies om thuis energie te besparen. Dit helpt om de energierekening te verlagen!

Wilt u daarbij helpen?
Het Nieuwe Wonen werkt Corona-veilig met vrijwillige wooncoaches die tips op maat geven bij mensen thuis. Kleine maatregelen en gedragsveranderingen waarmee de mensen direct aan de slag kunnen. Dit kan ook op afstand met videobellen.

Basistraining en voldoende oefening
Na een korte basistraining en voldoende oefening bezoekt u als wooncoach zelfstandig de bewoners die advies willen. De planning hoeft u niet zelf te doen. U krijgt een vergoeding van € 5 per uur voor de tijd die u besteedt.

Schrijf u in voor de training!
Deze is op 27 oktober van 19.15 tot 21.45 uur. Locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, waar de deelnemers vandaan komen en de dan geldende Coronaregels.

Hebt u wel interesse, maar komt het tijdstip u niet uit, laat het dan ook even weten.
Aanmelden? Mail naar info@hetnieuwewonen.nl