De projecten van Tablis Wonen in beeld

Ook benieuwd hoe het gaat met de nieuwbouw- en renovatieprojecten en de projecten waar groot onderhoud en verduurzaming plaats vindt? Kijk dan hier ons filmpje.