Corporaties Drechtsteden willen toenemende druk op de woningmarkt halt toeroepen

Het is volop in de media: de toenemende druk op de woningmarkt in Nederland. Ook in de Drechtsteden zien we dat het steeds moeilijker wordt voor woningzoekenden om een woning te vinden die past bij hun behoeften en portemonnee. Om die reden staat dit onderwerp hoog op de agenda’s van de woningcorporaties in de Drechtsteden. Op donderdag 1 juli 2021 hebben de corporaties in de Drechtsteden weer een bod op de woonvisie van de gemeentes gedaan. Met dit bod hopen we een stap te zetten richting de oplossing van de woning schaarste. Want wij vinden dat iedereen een passende woonruimte moet kunnen krijgen: nu en in de toekomst!

Druk neemt toe
Niet alleen voor koopwoningen en woningen in de vrije huursector geldt dat ze steeds schaarser worden. Ook als het gaat om sociale huurwoningen zien we dat de vraag en het aanbod in de Drechtsteden steeds minder op elkaar aansluiten. Voor een deel komt dit doordat huurders lang in hun woning blijven wonen en niet doorstromen naar een andere woning die bijvoorbeeld na een aantal jaar meer passend is. Een andere oorzaak van de schaarste van sociale huurwoningen in de Drechtsteden ligt in het feit dat ook de groep mensen die aangewezen is op een sociale huurwoning steeds groter wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statushouders, dak- en thuislozen of mensen die niet langer terecht kunnen bij zorginstellingen en behoefte hebben aan woonruimte met een bijkomende lichamelijke- of geestelijke zorgvraag. Ook voor die mensen zijn wij er als woningcorporaties en dus zien wij de vraag naar sociale huurwoningen verder toenemen en de wachttijden voor sociale huurwoningen stijgen.

Werken aan een oplossing
De corporaties in de Drechtsteden vinden het belangrijk om dit probleem met elkaar een halt toe te roepen, want we voelen dat de urgentie zeer groot is. Deels doen we dit door naar snellere en alternatieve bouwvormen te zoeken. Denk hierbij aan flexibele en geïndustrialiseerde bouw, waarbij woningen worden gebouwd in de fabriek en op de locatie in elkaar worden gezet waardoor we veel sneller nieuwe woningen kunnen realiseren. Maar ook vernieuwde manieren van wonen hebben onze aandacht, zoals bijvoorbeeld flexwonen. Je kunt hier denken aan het plaatsen van tijdelijke woningen op een tijdelijke locatie waardoor het aanbod van woningen tijdelijk vergroot wordt. En we hebben aandacht voor het probleem van de eerdergenoemde doorstroming. Zo werken een aantal corporaties in de Drechtsteden met doorstroommakelaars die de huurders die niet meer passend wonen actief benaderen en hen helpen bij het vinden van een woning die wel passend is. De vrijgekomen woningen kunnen we dan weer verhuren aan woningzoekenden.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Misschien wel het grootste verschil kunnen we maken met onze nieuwbouwplannen. In de komende vijf jaar bouwen wij in totaal 1982 nieuwe woningen in de Drechtsteden. Daar staat echter tegenover dat er ook 1375 woningen gesloopt worden, omdat deze niet meer voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Per saldo komen er in de komende vijf jaar dus 607 nieuwe sociale huurwoningen bij. Dat is helaas te weinig om de toenemende vraag op te lossen. We willen dus graag meer sociale huurwoningen nieuw bouwen.

Partnerschap is vereiste
Feit is dat we dit probleem als corporaties niet alleen op kunnen lossen. We hebben daarbij de hulp en inzet nodig van onze maatschappelijke partners. Om die reden zijn we voortdurend in gesprek met de wethouders van de verschillende gemeenten in de Drechtsteden. Samen met hen verkennen we eventuele oplossingen voor dit probleem en we maken inmiddels goede stappen. En ook de bouwers van woningen zijn voor ons een belangrijke partij. Zij zijn degenen die de woningen voor ons realiseren en met ons meedenken over hoe dit sneller kan, zonder in te leveren op de kwaliteit van de woningen.

Einde in zicht?
Lossen we hiermee de druk op de woningmarkt in de Drechtsteden op? Niet direct, maar we zijn het wel met elkaar eens dat het zo niet langer kan. En dus doen we er samen alles aan om met de beschikbare middelen die we hebben toe te werken naar een gezonde woningmarkt, waarin iedereen een (t)huis kan vinden die bij hen past. Dat is waar wij voor gaan en staan!