Bewoners 80 woningen weer water

Dit is gerealiseerd door een goede samenwerking tussen Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht. De bewoners wordt het volgende geadviseerd:

  • zet de kraan aan en laat het water een aantal minuten goed  stromen, zodat de leiding goed kan
    doorspoelen. Herhaal dit bij alle kranen in de woning.
  • kook het water altijd eerst minimaal drie minuten voordat u het drinkt. Blijf dit doen totdat Tablis Wonen u informeert dat dit niet meer nodig is.

Oasen
Oasen heeft uit voorzorg monsters van het drinkwater uit de leidingen genomen en gaat de kwaliteit van het drinkwater onderzoeken. De resultaten hiervan zijn over circa vier dagen bekend en daarom adviseert de gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen de bewoners het water dat voor consumptie gebruikt wordt te blijven koken totdat ze geinformeerd worden dat dit niet meer nodig is.

Hulp
Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht zijn heel blij met alle hulp die zij gisteren kregen.