Wie behoudt de inschrijving bij Woonkeus of Woongaard als wij uit elkaar gaan?

Een mede-inschrijver kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te laten splitsen. Een splitsing betekent dat de mede-inschrijver van de huidige inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijfnummer aanvraagt. Hieraan zijn opnieuw inschrijfkosten verbonden. In dit geval wordt de nieuwe inschrijfdatum gelijk gesteld aan de datum waarop de mede-inschrijver is toegevoegd aan de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een inschrijving splitsen kan niet als u een woningaanbieding heeft gekregen. U kunt de splitsing schriftelijk aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een splitsing vindt u op Woonkeus of Woongaard.