Welke gegevens heb ik nodig om mij in te schrijven als woningzoekende?

Als u zich inschrijft als woningzoekende heeft u uw persoonsgegevens en uw huishoudinkomen nodig. Uw huishoudinkomen staat vermeld op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u met meerdere personen wilt verhuizen, dan telt het gezamenlijke huishoudinkomen. Het inkomen van kinderen, ongeacht de leeftijd, hoeft u niet in te vullen. Kijk voor meer informatie voor woningzoekenden op Woonkeus (voor wonen in Sliedrecht) of Woongaard (voor wonen in Molenlanden).