Welke documenten heb ik nodig als ik de woning aangeboden krijg?

Als u uitgenodigd bent voor een intakegesprek neemt u de volgende documenten mee:
– verhuurdersverklaring (als u geen woning van Tablis Wonen huurt)
– een jaaropgave van de belastingdienst
– hypothecaire verklaring
– uittreksel uit het historisch dossier
– een geldig legitimatiebewijs van u en de eventuele medehuurder