Wat verandert er binnen de woning als er een warmtenet komt?

Tijdens de eerste stappen van het aanleggen van het warmtenet verandert er niets in uw woning. In de woningen** van Tablis Wonen in de 5-hoog en 10-hoogflats wordt de collectieve gasketel vervangen door een collectieve aansluiting op het warmtenet. Hiermee wordt uw woning verwarmd. 

Op termijn moeten de woningen worden ingericht op een aardgasvrije toekomst. Wanneer en hoe weten we nu nog niet.

 

**het gaat om de onderstaande woningen:

  • Rembrandtlaan 310 – 468, Sliedrecht
  • Rembrandtlaan 470 – 628, Sliedrecht
  • Reigerlaan 17 – 175, Sliedrecht
  • Thorbeckelaan 71 – 229, Sliedrecht
  • Tuinfluiterstraat 1 – 135, Sliedrecht
  • Havikstraat 1-80, Sliedrecht
  • Havikstraat 81 -160, Sliedrecht
  • Valkhof 1 – 80, Sliedrecht
  • Valkhof 81 – 160, Sliedrecht
  • Sperwerstraat 81 – 160, Sliedrecht