Wat staat er in een verhuurdersverklaring?

In een verhuurdersverklaring staat of u een huurachterstand heeft of had. Er staat ook in of er sprake is (geweest) van overlast. Als het van toepassing is, staan er ook andere zaken in zoals bijvoorbeeld bewindvoering. De verhuurdersverklaring wordt gemaakt op het woonverleden van de laatste twee jaar.