Wat moeten wij doen als een van ons in de woning blijft wonen nu we gaan scheiden?

Bij echtscheiding of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap bepaalt u zelf, al dan niet met tussenkomst van de rechter, wie de woning blijft bewonen. Het is nodig dat u dit aan ons doorgeeft. U informeert ons over de scheiding of het uit elkaar gaan door het formulier opzegging medehuurder in te vullen en te ondertekenen. Omdat wij de gegevens van beide huurders willen controleren, vragen wij u vriendelijk het formulier op ons kantoor in te leveren.